Asiakkaan palvelut kootaan hallituksi paketiksi

0
Asiakasohjaaja kartoittaa asiakkaan kanssa nykytilanteen ja laatii siihen asiakas- tai hoitosuunnitelman.

Terveyskeskuksessa on alkamassa henkilökohtainen asiakasohjauspalvelu. Someron kaupunki on valittu pilottikunnaksi.

– Kokeilun tavoitteena on nostaa asiakas toiminnan keskiöön tarjoamalla hänelle sujuvia, oikea-aikaisia ja juuri hänen tarpeisiinsa sopivia palveluja, kertoo perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Asiakasohjauksessa kartoitetaan asiakkaan käyttämät palvelut ja kokonaisvaltainen palvelujen tarve. Asiakkaalle laaditaan hoitosuunnitelma, joka kokoaa yhteen palvelut, hoitopaikat ja niihin liittyvät suunnitelmat. Asiat kootaan yhdeksi hallituksi paketiksi.

Sorokin sanoo toiminnan tähtäävän siihen, että asiakkaita hoidetaan enenevässä määrin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä.

Odotuksena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden osalta tiivistyy.

Asiakasohjaajan vastaanotolle voi hakeutua itse tai esimerkiksi ammattilaisen ohjaamana.

Vastaanotto on asiakkaille ilmainen ja työtä tehdään aina asiakkaan suostumuksella.

Asiakasohjauspalvelun palveluohjaajana on terveyskeskuksen palveluohjaaja Tanja Mainio.

Asiakasohjaus sopii henkilölle, jolla on paljon sairauksia ja niiden hoito ja tutkimukset vievät voimavaroja. Tai sellaiselle, jolla on monia palveluja ja toive, että ne muodostavat järkevän kokonaisuuden.

Se sopii henkilölle, joka tarvitsee arjen tueksi selkeän suunnitelman hoitoon ja palveluihin.

– Ohjauksesta voi olla apua myös, jos on uusi elämäntilanne tai sairaus, ja tarvitsee niiden tueksi hyvän suunnitelman ja palveluja. Tai kokee tarvitsevansa lisää tai erilaisia palveluja kuin nyt on, selventää Marjaana Sorokin.

Kokeilu jatkuu Somerolla lokakuun 2022 loppuun. Hankkeeseen on saatavilla valtion hankeavustusta.

Asiakasohjauspalvelun pilotointi on osa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toteutusta.