Digitukea Lounaismaan Osuuspankista

0
Teija Lehtonen (kuvassa) ja muu OP Lounaismaan henkilökunta auttaa asiakkaita mielellään digiasioissa.

Teksti Julia Innilä

Kuka olet ja mitä tahoa edustat?

– Henna Breilin, Lounaismaan Osuuspankki, markkinointi.

Minkälaista digitukea tarjoatte?

– Lounaismaan Osuuspankki tarjoaa hyvin monipuolista digitukea. Tarjotun tuen lähtökohtana ovat aina asiakkaidemme tarpeet.

– Tarjoamme henkilökohtaista opastusta paikan päällä toimipisteissämme. Lisäksi uusimpana tukimuotona järjestimme etänä Microsoft Teams -alustan kautta toteutetun Varmuutta verkkoon -tapahtuman. Siinä käsiteltiin tavanomaisia OP-mobiiliin käyttöön liittyviä kysymyksiä, ja asiakkaillamme oli sitä kautta mahdollisuus saada digitukea, kertoo Breilin.

– Perinteisiä Varmuutta verkkoon -tapahtumia ei valitettavasti tällä hetkellä ole mahdollista järjestää, mutta varmasti tullaan näitä jälleen järjestämään, kun vallitseva tilanne sen sallii.

Millaisissa digitukeen liittyvissä asioissa autatte päivittäin? Mitkä ovat tavallisimpia pulmia?

– Annamme tukea laajasti asiakkaiden omien tarpeiden mukaisesti. Tavallisimmat pulmat liittyvät OP-mobiilin käyttöön. Asiakkaita mietityttää usein myös mobiili- ja verkkosovellusten käytön turvallisuus. Näiden lisäksi avustamme laitteiden käytössä, jotta asiakkaamme voisivat käyttää OP:n digitaalisia palveluita omilla laitteillaan.

– Käytössä on aikaisemmin ollut myös Liikkuva OP, joka on kiertänyt esimerkiksi tapahtumissa, ostoskeskuksissa ja työpaikoilla. Liikkuvan OP:n avulla on ollut helppo tarjota digitukea myös konttoreiden ulkopuolella.

Kuinka tärkeäksi koet digituen ja minkälaisia ajatuksia se herättää?

– Yhteiskunta on murrosvaiheessa, sillä kaikenlaiset palvelut siirtyvät yhä enemmän ja enemmän digitaalisiksi. Digitaalinen murros on kiihtynyt entisestään muun muassa koronapandemian kautta. Digitaalisten palveluiden tarkoituksena on parantaa ihmisten elämänlaatua ja helpottaa arkea mahdollistamalla ajasta ja paikasta riippumaton asiointi. Tuelle on kuitenkin tarvetta.

– Paikallisena suurimpana pankkina oma roolimme digituen antajana on keskeinen. Tuelle on ollut jatkuvasti kysyntää ja tarvetta, joten ehdottomasti koen digituen hyvinkin tärkeäksi. On ollut ilo huomata, että moni asiakas on tukea saatuaan kokenut oivaltamisen elämyksiä, Breilin lisää.

Minkälaisen vinkin haluaisit antaa digituen tarvitsijalle tai digituen antamiseen?

– Elämä on jatkuvaa oppimista eikä oppiminen ole ikäkysymys. On hyvä oppia sellaista, joka helpottaa omaa arkea. Kannattaa uskaltaa kokeilla rohkeasti ja ottaa digitaalisia palveluita käyttöön. Kokeilemalla oppii ja kaikkia digitukea tarvitsevia asiakkaita autetaan.

– Usein kynnys käyttöönottoon on suurin. Kun se on ylitetty, ei digipalvelun käyttö usein tunnu enää niin vaikealta. Haluamme auttaa madaltamaan käyttöönoton kynnystä ja rohkaisemme asiakkaita ottamaan yhteyttä ja kysymään, jos jotain on mielessä. Apua saa aina ja sitä kannattaa aina pyytää, toteaa Breilin.