Hanna Munter: Koronataiston ”loppukiri” monien ravintoloiden lopullinen loppusiivous

0
Hanna Munter

 

Marinin hallituksen uudet rajoitustoimet ja kolmen viikon nykyistä laajempi sulkutila koronatilanteen taklaamiseksi astuivat voimaan tällä viikolla. Monia yrittäjiä tilanne kurittaa kohtuuttomalla tavalla jo ennestään vaikeassa tilanteessa.

Hallituksen esityksestä ravintolat suljetaan kolmeksi viikoksi leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla, myös Varsinais-Suomessa. Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on linjannut, että sisätiloihin sallitaan vain korkeintaan kymmenen henkeä kerrallaan ja ulkotiloihin 50.

– Moni ravintoloitsija ja alan arvoketjussa toimiva yritys on toiminut jo liki vuoden äärirajoilla. Ravitsemusliiketoimintaa on rajoitettu hallituksen päätöksellä kohtuuttoman pitkään ja yrityksissä ollaan veitsenterällä – kassat kuivina ja vailla selkeää näkymää tulevasta, kuvaa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter yrittäjäkentän tunnelmia.

Munter on toiminut ennen Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtajuutta ravintola-alan yrittäjänä.

– Tämä hallituksen koronataiston loppukiriksi nimeämä jakso tarkoittaa valitettavasti monien ravintoloiden lopullista loppusiivousta, Munter toteaa.

Hän on pettynyt siihen, ettei hallitus sallinut ruokaravintoloille tilapäistä mahdollisuutta viinien ulosmyyntiin ja anniskelun alvin alentamista.

– Vaikeina kriisin aikoina tulisi olla valmius kokeilla keinoja, jotka tekisivät ravintoloiden aukipitämisestä kannattavampaa ja tukisivat ravintolayrittäjien liiketoimintaa. Viinin ulosmyynti on jo monessa maassa arkipäivää. Parasta tukea yrityksille on, että ihmiset ostavat tuotteita ja käyttävät palveluita.

Munter vaatii, että hallitus viestii ravintola-alan yrittäjille mahdollisimman pian ja selkeästi, miten rajoitusten aiheuttamia menetyksiä korvataan ja miten kolmen viikon sulun jälkeen toimitaan.

– Ravintoloille on luvattu rahallinen korvaus sulkemisesta aiheutuneista menetyksistä, mutta tarkempia tietoja tästä ei vielä kerrottu. Uusien tukimuotojen valmistelu kestää väistämättä kauan.

Vaikka osalla yrityksistä menee edelleen kohtuullisesti, hyvin monissa yrityksissä on nyt sinnitelty jo vuoden ajan, eikä pikaista ulospääsyä tilanteesta ole näköpiirissä. Munter nostaa esiin esimerkiksi tapahtuma-alan sekä monien pienten kivijalkaliikkeiden tilanteen.

– Kuten ravintola- ja matkailualalla, tapahtuma-alan arvoketjussa toimii yritysten lisäksi tuhansia ammattilaisia eri toimialoilta. Huoli näistä yrityksistä ja työpaikoista on suuri. Kulttuuriala on yksi keskeinen tapahtuma-alan arvoketjuun kuuluvista aloista. Nyt tarvitaan tukien osalta nopeaa valmistelua ja kevään askelmerkkien osalta selkeää viestintää niin alueviranomaisilta kuin hallitukseltakin, Munter painottaa.

Munter odottaa kärsimättömänä kulttuurialalle tulossa olevaa opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaa tukea, joka on suunnattu erityisesti alalla toimiville freelancereille. Parhaillaan pohditaan myös takuutukea, jossa valtio lähtee takaamaan tapahtumajärjestäjien riskiä tulevan kesän suhteen.