Jätevesien käsittelyn tehostaminen vaatii miljoonainvestoinnit

0
Someron jätevedenpuhdistamoa ollaan varustamassa sellaiseksi, että se pystyy vastaanottamaan suurempia virtaamia.

Ohijuoksutuksista päästävä eroon

Somerolla on pitkään mietitty, miten ratkaista kovilla sateilla tapahtuvat jätevesien ohijuoksutukset. Viime vuonna viemäriverkon ohijuoksutuksia oli noin 25 000 kuutiota. Edellisvuonna lukema oli suurin piirtein sama.

– Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta jätevesiverkostoon pitää päästä eroon, toteaa Someron Vesihuoltoyhtiön toimitusjohtaja Kalle Maaranen.

Someron Vesihuolto on tehnyt jätevesilaitoksen kapasiteetti- ja tehostamissuunnitelmat, joilla parantaa tilannetta ja päästä eroon sade- ja jäteveden sekoituksen juoksuttamisesta puhdistusprosessin ohi vesistöihin.

Jätevedenpuhdistamoa ollaan varustamassa sellaiseksi, että se pystyy vastaanottamaan suurempia virtaamia. Suunnitelmaa tarvitaan jätevedenpuhdistamon luvan uusimisenkin vuoksi.

Suunnitelmaa päivitettiin viime kuun puolivälissä.

– Nostimme kovien sateiden aikaista mitoitusvirtaamaa 600 kuutiosta 750 kuutioon tunnissa.

Tehostamissuunnitelma on Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä ja ympäristölupa Vaasan hallinto-oikeudessa.

– Tässä odotellaan ensin Avin kantaa suunnitelmiin. Lähiaikoina se on tulossa, arvioi toimitusjohtaja.

Maaranen toivoo, että kunnostustyöt voitaisiin aloittaa tänä vuonna.

Puhdistamon tehostamiseen on kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Ykkösvaihtoehdon kustannusarvio on runsaat 2 miljoonaa euroa. Tämä perustuu siihen näkökantaan, ettei puhdistamolle tuleva lika-ainekuorma kasva lähitulevaisuudessa.

– Toimenpiteet mahdollistavat laitoksen laajennuksen luontevasti ja kustannustehokkaasti, mikäli tulevaisuudessa tulokuormitus kasvaa tai käsittelyvaatimukset muuttuvat tiukemmiksi. Eli voidaan siirtyä suunnitelman kakkosvaihtoehtoon, jos tilanne niin vaatii, selvittää Kalle Maaranen.

Kakkosvaihtoehdon kustannusarvio on vajaa 4 miljoonaa euroa, ja ne sisältävät myös vaihtoehto ykkösen toteutuksen ja kustannusarvion.

Urakka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden sisällä aloittamisesta.

Jätevedenpuhdistamoa valmistellaan sellaiseksi, että se pystyy paremmin vastaanottamaan suurempia virtaamia. Sinne lisätään neljä uutta suodatinta, kun siellä on valmiina kaksi.

– Olemme päätyneet suodatinratkaisuihin, jotka sopivat virtaaman vaihteluhin, toteaa Kalle Maaranen.

Hän kuvaa kovien sateiden aikaista viemärivettä myös liian ”laihaksi”. Nykyisellä puhidstusjärjestelmällä sen puhdistaminen on haasteellista.

Akustinpuiston pumppaamolta puhdistamolle asennetaan kaksi viemäriputkea. Tämän tarkoituksena on, ettei Akustinpuistossa sijaitsevalta pumppaamolta tulisi ohijuoksutuksia.

Lisäksi jätevesiverkoston saneerausta jatketaan. Viime vuonna saneeraukseen käytettiin noin 250 000 euroa, jolla kunnostettiin verkostoa pääasiassa Lamminniemen alueella. Tänä vuonna saneeraukseen on varattu 200 000 euroa. Kohteet ovat eri puolella keskustaa.

Vesihuollon toimitusjohtaja Kalle Maaranen esitteli maanantaina kaupunginhallitukselle jätevesilaitoksen kapasiteetti- ja tehostamissuunnitelmia.