Kokoontumisrajoitukset kiristyvät – Somerolla yksi uusi tartunta

0

Somerolla todettiin viime perjantaina yksi uusi koronatartunta. Somerolla on yhteensä 31 todettua koronatartuntaa keväästä 2020 alkaen.
Hallitus tiedotti uusista toimenpiteistä, joilla pyritään estämään koronaepidemian nopea kiihtyminen ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistyminen.
Leviämisvaiheen alueet, kuten Varsinais-Suomi, ohjataan ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet eli laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus, riskiryhmien suojaaminen, korkeakoulujen etäopetus, julkisten tilojen käytön rajoittaminen tai sulkeminen, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen ja mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset.
Lisäksi Varsinais-Suomea ja kuutta muuta aluetta koskevat tiukemmat, hallituksen toimintasuunnitelman tason kaksi mukaiset lisätoimet, jotka myös ohjataan otettavaksi käyttöön. Näitä lisätoimia ovat yli kuuden hengen kokoontumisrajoitus, yli kuuden hengen yksityistilaisuuksien välttäminen sekä karanteenin että eristyksen toteutumisen tehostettu seuranta.
Someron kaupunki tiedottaa ohjeistuksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä sekä kaupungin palveluihin tulevista muutoksista tänään tiistaina.
Someron kaupungin koronajohtoryhmä suosittelee vahvasti, että olemassa olevia suosituksia jaksetaan edelleen noudattaa tiukasti.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomessa. Viime lauantaista lähtien on ollut kiellettyä järjestää yli kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.
Valtioneuvosto totesi periaatepäätöksessään 25.2., että leviämisvaiheen kriteerit täyttävillä alueilla koronaviruksen torjunnassa on perusteltua siirtyä sosiaali- ja terveysministeriön hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaiselle toimenpidetasolle kaksi. Näillä alueilla eli myös Varsinais-Suomessa ohjataan ottamaan käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman ja sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet ja lisätoimet. Tason kaksi toimenpiteillä pyritään estämään erityisesti virusmuunnoksen leviämisen aiheuttamaa epidemian kiihtymistä.
Varsinais-Suomi on leviämisvaiheessa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston 26.2. antaman määräyksen mukaan korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on sallittua, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi (minedu.fi). Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia. Määräys on voimassa 26. maaliskuuta saakka.
Aluehallintovirasto muistuttaa, että koronatesteihin tulee hakeutua vähäistenkin oireiden perusteella. Vaikka rokottaminen on saatu käyntiin, se ei poista tarvetta noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei entisestään pahene.