Kysymys ja vastaus jätevesijärjestelmästä

0
Jätevedenpuhdistamon hiekkasuodatuslaitteisto.

Vesihuoltoyhtiö on tehnyt suunnitelmat jätevedenpuhdistamon laittamiseksi sellaisen kuntoon, jottei syntyisi paljon ohijuoksutuksia.
Puhdistamoa korjataan, putkistoja saneerataan, uusia viemäreitä rakennetaan. Euroja kuluu. Tämä saattaa olla ikuisuuksien tie.
Pitäisi kehitellä järjestelmä sellaiseksi, että mahdollisimman monen on mahdollisuus siihen liittyä. On nimittäin sellaisia talouksia, joiden on vaikea ja mahdotonta johtaa salaojavesiään järjestelmään.
Yhtiön/kaupungin tulisi mahdollistaa, että kiinteistöt nykyistä paremmin pystyvät liittymään siihen. Suunnitella ratkaisumalleja ja auttaa kaupunkilaisia.
Liittymisestä voisi antaa täkyjä. Lienee vielä sellaisia talouksia, jotka eivät ole liittyneet, vaikka se onnistuisikin. Vaikkapa kompensoida maksuissa liittymistä tai antaa sanktioita liittymättömyydestä. Mutta vasta sen jälkeen, kun palvelu on kaikkien saatavilla tasapuolisesti.

Virtauksia seurannut

Vastaus:

Someron Vesihuolto Oy:llä on noin 1 500 jätevesiliittyjää ja noin 3 500 talousvesiliittyjää, mikä kuvastaa myös verkostojen alueellista kattavuutta. Vesijohtoverkoston pituus suhteessa jätevesiverkostoon on kymmenkertainen.
Vesijohtoverkostoa on viime vuosikymmenten aikana rakennettu laajasti koko Someron alueelle, koska laadukkaalle talousvedelle on ollut kysyntää. Yhtiölle kymmenkunta vuotta sitten siirtynyt jätevesiverkosto on keskittynyt keskustaajamaan.
Jätevesiverkostoa ollaan asteittain laajentamassa asutuksen tiheyden, ympäristönäkökohtien ja maankäytön suunnitelmien ohjaamina. Nykytilanteessa laajentamisella on myös taloudelliset näkökohtansa – viemäriverkostoa olisi uudistettava ja puhdistusta tehostettava samaan aikaan.
Jätevesien käsittelyn järjestäminen on huomattavasti kalliimpaa kuin talousveden tuottaminen ja jakelu. Investointeja ei rahoiteta verovaroin, vaan asiakkailta saatavin maksuin.
Jätevesiverkosto on tehty nimensä mukaisesti jätevesille. Kirjoittajan mainitsema salaojavesien johtaminen jätevesiviemäriin ei ole tavoittelemisen arvoista ja nykytilanteessa se on osaltaan aiheuttamassa haasteita jätevesien käsittelyyn ja kustannuksia sen tehostamiseen.

Kalle Maaranen
toimitusjohtaja
Someron Vesihuolto