Samat oikeudet kaikille!

0
Kuva Jane Iltanen/TS

Kaikkia ihmisiä pitäisi kohdella samalla tavalla ja kaikilla pitäisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet, koska ihmiset ovat samanarvoisia ja ihmiset pystyvät samaan sukupuolesta riippumatta.
Jokaisen ihmisen ääni on yhtä tärkeä, ja jokaisella ihmisellä on oikeus saada äänensä kuuluviin.
Miehillä on keskimäärin enemmän lihasmassaa kuin naisilla, mutta se ei tarkoita, etteikö nainen voisi tehdä fyysistä työtä ja saada saman verran palkkaa. Tällä hetkellä Suomessa naisen ja miehen palkkaero on tietääkseni noin 17 prosenttia, eli miehet tienaavat joka kuukausi 600 euroa enemmän kuin naiset. Myös eläkkeiden ero on Suomessa suuri, jopa 25 prosenttia.
Suomessa asiat ovat kuitenkin erittäin hyvin verrattuna useisiin muihin maihin. Naisten asema on erittäin mitätön joissakin kehittyvissä maissa. Tytöt eivät pääse kouluun, eivätkä voi opiskella, eikä heillä näin ollen ole mahdollisuutta saada haluamaansa ammattia tai ylipäätään ammattia ollenkaan.
Sukupuolen ei pitäisi määritellä ihmisen asemaa. Palkkojen pitäisi olla samat sukupuolesta riippumatta, kuten myös eläkkeiden. Suomen pitäisi olla tasa-arvon esikuva muille maille.

Venla Priimägi