Sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa valmistellaan

0
Marjaana Sorokin

Somerolla aiotaan ottaa käyttöön sosiaalinen luototus. Tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi myöntää sosiaalista luottoa henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Kaupungin perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo, että edelleen asioita hoidetaan pääasiassa välitystilin ja ehkäisevän toimeentulotuen kautta.

– Mutta joissakin tapauksissa sosiaalinen luototus on parempi vaihtoehto, ettei tilanne jonkin yllättävän, arvaamattoman takia luisu pahemmaksi. Se sopii ratkaisuksi heille, joille tulee hetkellisesti vaikeuksia maksukykyyn, ja on tiedossa, että taloudellinen tilanne on jonkin ajan kuluttua paranemassa, selventää Sorokin.

Sorokin antaa esimerkin työllistymistä edistävästä toimenpiteestä: Henkilö on pitkän työttömyyden jälkeen saamassa töitä toiselta paikkakunnalta, mutta ei pääse kulkemaan sinne. Pitäisi hankkia auto ja tarvitaan käsiraha. Tällaiseen kaupunki voisi antaa sosiaalista luottoa, kun henkilö työllistyy ja pääsee elämän syrjään kiinni. Ja hänellä on kyky suoriutua takaisinmaksusta.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden tasapainottamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi, asumisen turvaamiseen ja kriisitilanteiden ratkaisemiseen.

Marjaana Sorokin sanoo sosiaalisen luototuksen olevan ennaltaehkäisyä. Sille on jonkin verran tarvetta Somerolla.

Sosiaalista luottoa kysyttiin Someron kaupungin sosiaalitoimiston työntekijöiltä arviolta 10 kertaa vuoden 2020 aikana. Viime vuoden epidemiatilanne on lisännyt yksittäisiä kyselyitä.

On arvioitu, että korkeintaan noin 15 prosentilla ehkäisevää toimeentulotukea saaneilla asiakkailla on ollut maksukyky hetkellisesti heikentynyt siten, että sosiaalisen luoton myöntäminen olisi ollut tarpeen ja luoton takaisin periminen olisi ollut mahdollista myöhemmin.

Someron kokonaisluottopääomaksi kaavaillaan enintään 20 000 euroa. Salossa vastaava pääoma on 100 000 euroa.

Perusturvalautakunta jatkaa asian valmistelua. On selvitettävä yhteistyössä taloushallinnon kanssa muun muassa sosiaalisen luoton käyttöönoton kirjanpidolliset sekä perintään liittyvät kysymykset.

Asiaa käsiteltiin perusturvalautakunnassa, koska sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä teki viime vuoden lopulla valtuustoaloitteen sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Somerolla. Edellisen kerran sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa arvioitiin 2011, silloinkin valtuustoaloitteen yhteydessä.