Uusi esiopetuskokeiluun pääsy ei osunut Somerolle

0
Somero-lehti 15.8.1989 Someron uuden päiväkodin, Leivonpesän, rakennustyö alkoi Kermisen pellolla Joensuun koulun takana.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus Somerolla päättyy keväällä.

Somero ei päässyt mukaan ensi syksynä alkavaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotiseen esiopetusta koskevaan kokeiluun, jossa ovat mukana 5–6-vuotiaat lapset.

Kasvatuspäällikkö Leila Hoikkala kertoo, ettei Somero päässyt osallistumaan mukaan edes hakijan ominaisuudessa.

– Valinnat tehtiin ministeriöstä, siihen ei pystynyt hakemaan mitenkään. Ne tehtiin satunnaisotannalla, eikä Someroa valitettavasti onnistanut. Kriteereistä ei ole tietoa. Meillä ei ollut mitään osaa eikä arpaa valintaa tehtäessä.

Kokeiluun pyritään saamaan 10 000 lasta. Mukaanpääsy ei kulje välttämättä edes kunnittain.

– Isoissa kaupungeissa vain ehkä osa päiväkodeista pääsee uuteen kokeiluun. Osa on niin sanottuina verrokkiryhminä.

Somero on vielä parhaillaan mukana edellisessä, pelkästään viisivuotiaita koskevassa maksuttomassa varhaiskasvatuksen kokeilussa.

– Kyseessä oli varhaiskasvatuksen kokeilu viisivuotiaille. Kuusivuotiaiden esiopetus puolestaan on lakisääteinen. Kotona hoidossa oleville viisivuotiaille tarjotaan ensi syksynä kerhotoimintaa avoimen päiväkodin tiloissa, Hoikkala täsmentää.

Vanhemmat lähtivät Somerolla hyvin mukaan tämänhetkiseen varhaiskasvatuksen kokeiluun. He ovat olleet mahdollisuudesta selvästi tyytyväisiä. Maksuttomassa varhaiskasvatuksen kokeilussa on 71 lasta, kun ikäluokka kokonaisuudessaan on ainoastaan kahta isompi.

Keskustan ryhmä teki maanantain valtuustokokouksessa aloitteen, jolla se esittää, että Somero tarjoaisi maksutonta varhaiskasvatusta viisivuotiaille myös ensi syksystä eteenpäin 20 tuntia per viikko, kuten tähänkin asti.

Keskusta tähdensi, että kokemukset kokeilusta ovat olleet myönteisiä. Samoin perheet ovat ottaneet palvelun ilolla vastaan.

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen päättymisen keskusta totesi olevan iso heikennys perheille. Viisivuotias kaipaa virikkeellistä toimintaa ja sosiaalisten taitojen harjoittelua ennen esikoulua.

Jokaiselle lapselle annettava maksuton mahdollisuus tähän on tärkeä asia.

– Maksukertymää on jäänyt noin 50 000 euroa vuodessa. Viime vuonna valtiolta saatiin siihen myös noin 26 000 euroa. Alkuvuosina saatiin tukea 20 prosenttia, joka sitten nousi 40 prosenttiin. Tarkoitukseni on vastata valtuustoaloitteeseen mahdollisimman pian, mitä tänä keväänä päättyvä varhaiskasvatus tulisi maksamaan ensi syksystä lähtien Somerolle, Leila Hoikkala kertoo.

Maksujen perusteina olevat tulorajatkin ovat muuttumassa. Tiedossa on, että maksut osaltaan alentavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Kustannuksethan riippuvat myös lasten määrästä.