Asvalttia kesällä Oinasjärvelle, Keltiäisiin ja Lautelaan

0
Oinasjärventie, Salkolantie ja Terttiläntie saavat uutta päällystettä.

Teiden päällystystyöt Varsinais-Suomen maantieverkolla käynnistyvät huhti– toukokuun vaihteessa. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan teiden päällystämiseen on käytettävissä huomattavasti vähemmän rahaa kuin viime vuonna. Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin.

Uutta pintaa tulee 7,2 kilometrin osuus Oinasjärventielle (tie numero 12227) Oinasjärveltä Helsingintieltä lähtien.

1,8 kilometrin matkalta asvaltoidaan Salkolantietä (13508). Päällystettävä osuus on Salkolantien alkupäässä Helsingintieltä Keltiäisiin.

Lisäksi asvaltoidaan Perttelistä alkava Isohiidentie (2403), 9,4 kilometriä. Someron puolella Lautelassa sen jatkeena asvaltoidaan pieni pätkä Terttiläntietä, kuntarajalta Lautalantielle asti.

Päällysteohjelman mukaan Varsinais-Suomen maantieverkolle tulee uutta pintaa vajaat 170 kilometriä. Se on sata kilometriä viime kesän ohjelmaa lyhyempi. Vilkkaampia teitä päällystetään runsaat 75 kilometriä, keskivilkkaita noin 30 kilometriä ja vähäliikenteisiä 60 kilometriä.

Vähäliikenteisillä teillä päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että ne joudutaan pääosin pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.