Digitalisaatio ikääntyneiden ehdoilla

0

Pankkien ja viranomaisten, esimerkiksi Kelan ja Verohallinnon tavoitteena on saada asiakkaansa hoitamaan asioitaan verkossa. Kaikilla, varsinkaan iäkkäämmillä asiakkailla, ei ole tietokonetta eikä taitoa hoitaa asioitaan verkossa.
Nykyisin kaikista pankkikonttoreista ei enää voi nostaa käteistä rahaa. Niistäkin, joista kassalta voi vielä käteistä rahaa nostaa, aukioloajat ovat rajallisia tai täytyy peräti varata aika asiointiinsa.
Ikäihmiset eivät ole tällaiseen tottuneet.
Moni iäkkäämpi ja todennäköisesti nuorempikin haluisi asioida edelleen kasvokkain henkilökunnan kanssa. Lisäksi ongelmana on, että valtion virastojen palvelut ovat keskittyneet vain suurimpiin kaupunkeihin ja taajamiin.
Myös yhteydenotot kuntien terveyskeskuksiin ja samoin Tyks:in laboratorioihin suositellaan hoidettavaksi verkon kautta.
Omavero- ja Omakanta -palvelujen käyttökään ei ole kaikille ollenkaan yksinkertaista. Tarvitaan ohjausta ja opastusta palvelujen käyttämiseksi.
Ikäystävällisellä kunnalla on vastuu iäkkäiden asukkaittensa hyvinvoinnista
Monien edellä mainittujen palvelujen tuominen takaisin pienille paikkakunnille, vaikka vain muutamana päivänä viikossa, olisi ikäystävällinen teko.
Kuntien tehtävänä on edistää asukkaittensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.
Kuntien tulisi mahdollistaa palveluidensa käytön sekä kasvokkain että puhelimella, sillä kaikilla ei ole digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuutta.
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri haastaa maakunnan kuntia huolehtimaan siitä, että kunnissa palvelut ovat lähellä ikäihmisiä ja helposti saavutettavissa sekä laadukas koti- ja laitoshoito.
Haastamme kuntia turvaamaan, että kunnissa on maksuttomia kokoontumistiloja, joissa ikäihmiset voivat toimia ja harrastaa sekä tehdä arvokasta vapaaehtoistyötä.
Jotta ikääntyneiden ääni tulisi kuuluville, kehotamme kuntia selvittämään, mitä kunnan ikäihmiset toivovat ja tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Eläkeliitto
Varsinais-Suomi