Ely ei määrää katsomoa suojeltavaksi

0
Varsinais-Suomen Ely-keskus ei katso urheilukentän katsomoa suojelun arvoiseksi. Kuva Sauli Kaipainen.

Urheilukentän katsomolle saapui suojelupäätös Varsinais-Suomen Ely-keskukselta. Päätöksen mukaan Ely ei määrää Someron katsomoa suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Päätöksessään Ely-keskus muistuttaa, että asemakaava-alueella rakennussuojelu on toteutettava ensisijaisesti kaavoituksella. Asemakaava-alueella sijaitseva kohde on mahdollista suojella rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaan.

– Päätös on annettu. Siihen on päädytty, että rakennussuojelulakia ei tähän kohteeseen sovelleta. Se asia jää kunnan ratkaistavaksi kaavoituksessa, jos siellä suojelutarpeita on olemassa, kommentoi yksikönpäällikkö Risto Rauhala Ely-keskuksesta.

Ely-keskus pohjaa päätöksessään Museoviraston lausuntoon, jonka mukaan katsomolla ei ole valtakunnallista merkitystä, eikä sen sisätiloilla ole suojelun tarvetta.

Vuoden 2011 asemakaavassa katsomoa ei suojeltu. Varsinais- Suomen alueellinen vastuumuseo linjasi, ettei katsomoa haluttu suojeltavaksi, koska muutosalueen kokonaisuuden tarkastelussa tärkeintä oli toimintaedellytysten turvaaminen. Kohteella ei siksi ole rakennusperintölain mukaan suojeluedellytyksiä asemakaava-alueella.

Lausunnossaan Museovirasto huomautti, että katsomolla on rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaista maakunnallista merkitystä. Kenttä edustaa maakunnassa suhteellisen harvinaista, 1950–1960-luvuilla rakennettua pienehkön kunnan urheilukenttää, jolla on ollut harvinainen katoksellinen katsomo.

Museovirasto jatkaa, että paikallista merkitystä urheilukentällä on urheilu- ja liikuntahistorialliselta kannalta paikallisseurojen koti- ja kilpakenttänä sekä koululiikunta- ja harrastusympäristönä. Se edustaa hyvinvointiyhteiskunnan päämäärää julkisin varoin luodusta liikuntapaikkaverkostosta.

Katsomo myös on tyypillinen pieni-/ keskikokoinen urheilukentän katsomo, mutta piirteiltään yksilöllinen ja esimerkki Someron modernista rakennusperinnöstä.

Museovirasto näkee, että katsomon ja urheilukentän ympäristön alkuperäiset, tunnistettavat piirteet ovat säilyneet hyvin peruskorjauksesta huolimatta. Kokonaisuus on yhä alkuperäisessä käytössään.

Osittain sekä maakunnallisesti että paikallisesti merkittävä katsomo sijaitsee asemakaava-alueella, mutta sisätiloihin kohdennettavia suojelutavoitteita ei ole. Kohteella ei Museoviraston mukaan näin ole rakennusperintölain mukaisia suojeluedellytyksiä.

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo suositti tutkimaan ensisijaisena vaihtoehtona nykyisen katsomon peruskorjaamista. Vastuumuseo totesi omassa lausunnossaan, että katsomo todennäköisesti on merkityksellinen monille paikallisille, ja korjaaminen käyttöön säilyttäisi kerroksellisuutta urheilukentän rakennetussa ympäristössä.

Vastuumuseo on todennut, että urheilukentän katsomoja, kuten muitakaan vuoden 1940 jälkeen rakennettuja rakennuksia, ei ole systemaattisesti inventoitu Varsinais-Suomessa. Kattavaa tietoa rakennustyypistä ei siten ole alueella saatavissa.

Inventoinnin puuttumisesta yksikönpäällikkö Risto Rauhala toteaa, että sitä ei Someron katsomon tapauksessa voitu päätöstä tehtäessä huomioida. Rakennussuojeluasioiden yhteydessä virasto ei voi lähteä tekemään tämän kaltaisia selvityksiä.

– Sellaisen voi kunta tehdä yleiskaavaselvityksen yhteydessä. Maakuntaliitto puolestaan tekee inventointeja maakuntakaavan yhteydessä. Ne ovat tukena kohteiden arvotuksissa. Selvityksen puuttumista emme nähneet esteenä päätöksen teossa, Rauhala luonnehtii.

Suojelua hakenut Someron rakennusperinne -yhdistys tähdensi vastineessaan, että katsomo on paikallisesti äärettömän tärkeä säilyttää. Paikallisen suunnittelijan suunnittelema ja paikallisten timpurien työttömyystyönä rakentama katsomo toimii erinomaisesti edelleen, ja kuuluu olennaisena osana Someron keskustan kulttuurimaisemaan.

Ely-keskuksen päätös kesti tasan vuoden. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Urheilukentän kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa. Uuden katsomorakennuksen osuus on 394 000 euroa.

Someron urheilukenttä rakennettiin 1955. Kentän katsomo on vuodelta 1963 kunnanrakennusmestari Niilo Nurmen suunnittelemana.