Julkista asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta – totta ja tarua

0
Aulis Kankare

Viime vuoden elokuussa operoitiin toinen polveni tekonivelsairaala Coxa´ssa. Ennen leikkaukseen hakeutumista hankin tietoa kohtalotovereilta ja ystäviltäni, netistä tietenkin ja kahdelta ortopedian erikoislääkäriltä sekä terveyskeskuksesta. Valitsin Coxa´n, kuten moni muukin. Vaikka vuoden 2014 alusta potilaalla on ollut oikeus vapaasti valita kiireetöntä hoitoa vaativa hoitopaikkansa Suomen erikoissairaanhoidon yksiköiden joukosta, niin toinen ortopedi ei suostunut kirjoittamaan lähetettä Coxa´aan. Perin erikoista ja jopa lainvastaista.
Matka leikkauspöydälle alkoi potilashotellista leikkausta edeltävänä päivänä ja päättyi leikkauksen jälkeisenä päivänä kotiutumiseen. Huolenpito, hyvä ja laadukas hoito ja positiivinen asiakaskokemus olivat läsnä koko prosessin ajan. Odotukseni ylittyivät, polveni tuli kuntoon ja nautin jälleen liikkumisesta.
Tamperelainen Coxa Oy on julkisomisteinen tekonivelsairaala ja se on onnistunut kehittämään itsestään varsin tunnetun ja menestyvän brändin. Coxa´ssa hoidetaan normaalioloissa 5 000 tekonivelpotilasta vuodessa ja 2018 heidän suositteluindeksinsä (NPS) oli huikeat 95. Asiakkaista siis melkein jokainen suosittelisi heitä ystävilleen arvolla yhdeksän tai kymmenen asteikolla yhdestä kymmeneen.
Yhtiö ei ole keskittynyt luomaan hyvää mielikuvaa pelkästään markkinoinnin ja mainonnan keinoin, vaan se pyrkii rakentamaan asiakkaidensa kanssa suhteen, joka perustuu keskustelulle, vuorovaikutukselle ja luottamukselle. Coxa´n toiminnassa jatkuva kehittäminen on osa koko henkilökunnan jokapäiväistä toimintaa.
Coxa on siis julkisomisteinen osakeyhtiö. Isännän ääntä käyttävät sairaanhoitopiirit ja kunnat. Olennaista on, että tämä isännän ääni kuuluu, kun päätetään yhtiön strategiasta. Omistajat valitsevat myös ammattimaisen hallituksen. Hallituksen tehtävänä on valvoa taloutta ja strategian toteutumista, mutta se ei puutu operatiiviseen toimintaan. Johtamisen ammattimaisuus, selkeät roolit ja yhtiömuoto mahdollistavat omalta osaltaan yrityksen menestymisen.
Sote-suunnitelmissa Coxa´n, Sydänsairaalan ja Fimlabin nykymuotoinen olemassaolo on uhattuna. Näistä julkissomisteisista oy-muotoisista yrityksistä tulisi Tays´n osastoja ja byrokratia ja tehottomuus todennäköisesti lisääntyisivät huomattavasti. Potilaiden hyvinvointi jäisi taka-alalle, kun keskiössä on demokraattisen kontrollin varmistaminen.
Somerolla on myös useita kaupungin omistamia osakeyhtiöitä. Näihin kaupungin tyttäriin sisältyy suuri mahdollisuus tuottaa asiakaslähtöisyyttä, tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä verovarojen optimaalista käyttöä. Kaupungin äänen pitäisi kuulua, kun yrityksissä päätetään liiketoiminnan pitkän aikavälin linjauksista ja tavoitteista. Tavoitteita toteuttamaan omistajan kannattaisi valita ammattihallitus.
Mikäli poliittinen kontrolli ulotetaan tätä pidemmälle, niin vaarana on, että tyttäriä johdetaan samoilla periaatteilla kuin esimerkiksi lautakuntia. Lautakunnilla on toki paikkansa kunnallisessa demokratiassa, mutta osakeyhtiöihin tuo johtamistapa ei kuitenkaan sovellu, jos tavoitteena ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, työhyvinvointi, hyvä ja laadukas palvelu, kustannustehokkaat ja tulokselliset prosessit.
Muistakin teknonivelleikkauksia tekevistä sairaaloista saa varmasti hyvää hoitoa, sitä en epäile. Mutta muut kunnalliset toimijat voisivat oppia paljon Coxa´n hyvistä käytännöistä ja asiakaslähtöisyydestä. Yhteistyö ja voimakas kehittämisen halu olisivat tässäkin asiassa potilaiden parhaaksi. Päättäjien pitäisi myös pyrkiä käyttämään veronmaksajien rahoja mahdollisimman vaikuttavasti.
Jos sote-suunnitelmat toteutuvat, niin saavatkohan Coxa´n potilaat enää jatkossa leikkauksen jälkeen niin isoa konjakkiryyppyä, epäilen.

Aulis Kankare
yrittäjä