Kaupunki valmis osallistumaan Somero-sarjan toiseen tuotantokauteen

0
Somero-sarjan ykköskaudella on pääosin esiintynyt somerolaisia yrittäjiä.

Kaupunki on valmis osallistumaan Somerosta kertovan tositelevisiosarjan toiseen tuotantokauteen. Kaupunginhallitus katsoo sen onnistuvan, mikäli sarjaan luodaan yhtenäinen tarina, jonka kautta kaupungin palvelutarjonta, muun muassa Someron harrastusmahdollisuudet saadaan esiteltyä laajasti.

Lopullisen osallistumispäätöksen ja sopimuksen kaupunginhallitus tekee vasta kun sarjan kokonaisrahoitus ja toteutusmuoto ovat varmistuneet.

Kaupunki rahoittaa uuden kymmenosaisen sarjan tekemistä 15 000 eurolla. Ensimmäisen tuotantokauden rahoitus tuli Somero-sarjassa mukana olleilta 17 yritykseltä ja heidän sponsoreiltaan. Someron kaupunki tuki sarjan pilottijaksoa 7 000 eurolla.

Jatko-osien kokonaisbudjetti on 65 000 euroa, joten yrityksiltä tarvitaan 50 000 euron rahoitus.

hallituksen päätös syntyi osittain palautteen osalta, jota tosi-TV-sarjan ykköstuotantokauteen osallistuneet yrittäjät antoivat AlfaTV:ssä pyörineestä Somero-sarjasta. Kaupungin kyselyyn vastasi 12 somerolaisyrittäjää 17 sarjaan osallistuneesta.

Kahden kolmasosan mielestä odotukset sarjaan osallistumisesta täyttyivät ja kolmasosan mielestä alittuivat. Reilu 80 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä investoinnille saamaansa vastineeseen.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä oli kiinnostuneita tai ehkä kiinnostuneita lähtemään sarjan jatkotuotantoon. Vastaajista 3/4 piti kaupungin osallistumista sarjan tuotantoon ratkaisevan tärkeänä. Yhden vastaajan mielestä kaupungin ei tulisi lähteä mukaan, kaksi ei pitänyt kaupungin osallisuutta tärkeänä.

Kaupungin mukanaolon katsotaan tuovan jatkoprojektille selkärangan, jonka varaan muu tarina rakentuu. Kaupungin osallistumisen kautta saataisiin paremmin tuotua esiin Someron monia hyviä puolia.

Ensimmäisestä tuotantokaudesta saatu näkyvyys koettiin positiiviseksi. Käytännön toteutuksessa nähtiin puutteita, esimerkiksi kiire, epätietoisuus liittyen asioiden kulkuun ja suunnitelmallisuuden puute. Tuotannon laatua, kuten valaistusta ja kuvausta kritisoitiin. Osa koki, että heille tärkeitä osia oli leikattu pois.

Kritiikistä huolimatta valtaosa oli tyytyväisiä, että lähti mukaan projektiin.

Sarjan tuotantoyhtiö KoDa Productions kommentoi ja vastasi kaupungille. Se totesi, että kuvaukset suoritettiin Panasonic AU-EVA1 Compact Super 35 mm Cinema kameralla, jonka tekninen taso vastaa elokuvissa käytettävää tasoa.

Yhtiö toteaa, että sarjan ykköskauden jokainen osa käsikirjoitettiin ja kakkoskauden osatkin tullaan hahmottelemaan paperille. Ykköskaudella haasteena olivat muuttuvat olosuhteet sekä henkilövaihdokset sarjan edetessä.

Toisella tuotantokaudella on tarkoitus luoda pidempiä ja syvempiä tarinoita. Mukaan pyritään saamaan yrityksiä, jotka sitoutuisivat vähintään 20 minuutin ohjelma-aikaan. Yritysten osalta sisältö määräytyy neuvottelujen ja suunnittelun pohjalta.

Tuotantoyhtiö toivoo kaupungilta henkilöä, joka on ideoimassa ja suunnittelemassa sisältöä. Yhtiöstä yksi mielekäs vaihtoehto olisi Somerolle muuttava tai jo muuttanut perhe, jonka kautta tarina/Somero tulisi esiteltyä.