Moni tekee etätöitä kotona. Mitä jos työpäivän aikana sattuu jotakin, esimerkiksi työntekijä loukkaantuu tapaturmaisesti, korvaavatko työnantajan lakisääteiset vakuutukset vahingot?

Etätöiden osalta lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa vain välittömästi työntekoon liittyvässä toiminnassa eli käytännössä työpisteellä, esimerkiksi kirjoittaessa sähköpostia, laatiessa Powerpoint-esitystä, osallistuessa Teams-palaveriin ja puhuessa työpuhelua. Se kattaa vain varsinaisen työn tekemisen eli työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot.

– Karrikoiden sanottuna, kun on työaikana työpisteellä, niin on työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. Mutta kun nostaa takapuolensa ja lähtee välillä vaikka lisäämään saunanpesään puita, ei enää ole, kertoo toimitusjohtaja Ari Lagerström LähiTapiola Etelästä.

Korvauskäytännöt etätyön osalta ovat kaikissa yhtiöissä yhtä tiukat ja samat.

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus eli työnantajat on velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä sillä. Vakuutuksesta maksettavat korvaukset on määrätty laissa.

Korvausehdot etätöissä sattuvien tapaturmien osalta on laissa rajattu suppeammiksi kuin työpaikoilla tapahtuvissa tapaturmissa muun muassa siksi, että työnantajalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa etätyön työturvallisuuteen.

Työntekijän ollessa työpaikallaan työtapaturmavakuutuksen turva on kattava. Se korvaa itse työssä sattuneiden vahinkojen lisäksi myös muutoin työpaikan alueella sattuneita vahinkoja hyvin laajasti.

Ari Lagerströmin mielestä parasta olisi, että työnantaja laajentaisi lakisääteistä tapaturmavakuutusta vapaa-ajan vakuutuksella.

– Se olisi etätöissä paras, ja myös edullisin vaihtoehto niin työnantajalle kuin työntekijälle. Silloin ei tarvitsi miettiä ja arpoa, missä vahinko etätyöpäivän aikana tapahtui. Vapaaehtoinen vakuutus toisi turvaa, jatkaa Lagerström.

Työtapaturmavakuutuksesta ja sen liitännäisestä vapaa-ajan ryhmävakuutuksesta korvaukset maksetaan ilman aikarajoja tai euromääräisiä ylärajoja. Vakuutuksen voi ottaa koko henkilökunnalle, tietylle ryhmälle tai nimetyille henkilöille.

Jos työnantajalla ei ole työtapaturmavakuutuksen liitännäistä vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutusta tai erityistä etätyövakuutusta, niin korvaukset maksetaan Kelan toimesta. Kelan korvaustaso on selvästi työtapaturmavakuutusta alhaisempi.

Ari Lagerström on vakuuttunut, että etätyöt ovat tulleet jäädäkseen.

– Somerolaiset pysyvät töissä mieluummin kotona, kuin lähtevät seikkailemaan teille peurojen seassa. He ajattelevat työmatkaa myös turvallisuuden kannalta.

Työnantajan olisi hyvä ilmoittaa työntekijöilleen, mitä sen antaman vakuutusturvan piiriin kuuluu.

– Ja myös tehdä kirjalliset etätyöohjeet ja selvittää ne työntekijöille. Ohjeiden tulee olla kaikkien yrityksen työntekijöiden tiedossa. Esimerkiksi muistaa yrityssalaisuus. Papereita ei voi jättää kotona esille muiden nähtäväksi, eikä myöskään tietokoneelta saatavaksi. Sama kone, jolla isä tekee töitä päivällä, ei voi olla perheen skidien pelikone illalla, toteaa Ari Lagerström.

Hänestä olisi hyvä myös kartoittaa työpisteet ja miten työ parhaiten, turvallisimmin ja terveyttä ylläpitäen kotona tehdään. Sekin on työntekijän ja -antajan etu pitkässä juoksussa.