Kuntavaalit: Lukijat kysyvät, puolueet vastaavat

0

Somero-lehti pyysi lukijoilta kysymyksiä, joita esittää kuntavaaleissa Somerolla mukana oleville puolueille. Kysymyksiä tuli ja vastauksia niihin on myös saatu. Tässä ensimmäinen: Kun urheilukentän aluetta remontoidaan, mikä on nuorisotilan ja starttipajan kohtalo?

Keskusta:

Somerolaiset nuoret tarvitsevat tarkoituksenmukaisia tiloja ohjattuun toimintaan ja turvalliseen yhdessäoloon. Tilakysymys tulee ratkaista siten, että nuorisotoimen tarvitsemat tilat ovat käytettävissä ilman katkosta. Hanketta tulee viedä eteenpäin nuorisotoimen ja tilahallinnon yhteisenä hankkeena nuorisoa osallistaen.

Kristillisdemokraatit:

Nuorten hyvinvointi on tärkeä osa koko kaupungin hyvinvointia ja yhteisen tulevaisuuden rakentamista. On tärkeää, että nuorille haetaan toimivat ja ajanmukaiset pysyväistilat, ja uskomme että tähän on yhteinen tahtotila. Tämän lisäksi kannatamme urheilukentän alueen laajaa remontoimista.

Perussuomalaiset:

Starttipaja ja nuorisotila on nuorille tarpeellinen järjestää ja niiden siirto mahdollisesti sopivampaan ympäristöön toisiin tiloihin selvitettävä, myös Jukola yhtenä vaihtoehtona. SoLussa oleville nykyisille toiminnoille pitää löytyä vastaavat ja käyttökelpoiset tilat, jotta toimintaa voidaan jatkaa nykyisellään. Lapsille ja nuorille järjestettävät palvelut toimivat ennaltaehkäisevän työn tukena ja tukevat hyvinvointia. Näiden toimintojen jatkaminen myös osaltaan toteuttaa kaupungin voimassa olevaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Vihreät:

Urheilukentän remontointi pelkästään kilpaurheilutarkoituksiin palvelee liian pientä määrää kuntalaisia, jotta siihen voisi isommissa määrin sijoittaa kunnan varoja. Kentän maltillisempi kunnostus mahdollistaisi sen että varoja kohdennettaisiin myös muuhunkin urheilu- ja liikuntatoimintaan sekä vapaa-ajan aktiviteetteihin, kuten koirapuiston rakentamiseen, jotka olisivat vetovoimatekijöitä tänne muuttoa harkitsevien uusien asukkaiden silmissä. Starttipaja ja nuorisotila ovat tärkeässä asemassa nuorisoa ajatellen. Korona on vaikeuttanut nuorten asemaa ja siksi näille toimille on löydyttävä tilat.

Kokoomus:

Asia liittyy kaupungin oppimisympäristöselvitykseen, joka on edelleen tekeillä. Kaupungilla on paljon kiinteistömassaa. Solu on alunperin tarkoitettu väliaikaiseksi tilaksi, joten sen myyminen olisi järkevää. Kaupungilla on Jukolassa käyttökelpoiset nuorisotilat, joiden maksimaalinen hyödyntäminen olisi järkevää.

Liike NYT:

On selvää, kun katsomoa lähdetään kunnostamaan, niin se on sitten taas muualta pois, jollei keksitä muita tulonlähteitä. Kannatamme vastuullisesti tehtynä uutta katsomoa, kun suunnitelmatkin alkaa olla kunnossa.

Sosiaalidemokraattinen puolue:

Nuorisotilan ja starttipajan nykyistä tilaratkaisua ei voi pitää pysyvänä, vaan se on tehty väliaikaiseksi. Olennaista on löytää nuorisotoimen ja starttipajan käyttöön toimivat tilat. On tärkeää, että tilat vastaavat nuorten toiveisiin ja tarpeisiin.

Vasemmistoliitto:

Solu pitää purkaa ja muuttaa pois. Nykyisessä solurakennuksessa ei ole perustuksia ollenkaan, eikä salaojitusta. Sille ei voi myöntää oikeaa rakennuslupaa nykyisen väliaikaisen luvan tilalle.