Kuntavaalit: Aiheena kevyen liikenteen väylä Somero–Somerniemi

0
Somerniemen kesätori (kuva Manu Kärki)

 

Somero-lehti pyysi lukijoilta kysymyksiä, joita esittää kuntavaaleissa Somerolla mukana oleville puolueille. Ehdotuksia tuli ja vastauksia niihin on myös saatu.

Tässä kysymys liikenteestä:

Millainen kevyen liikenteen väylä Somerniemelle? Uusi asvalttiväylä, viitoitettuja metsäreittejä/pienempiä teitä, tai ei ollenkaan? Mistä rahoitus?

Suomen Kristillisdemokraatit

Luonnon läheisyys ja liikkuminen ovat pääoma, josta kannattaa pitää kiinni. Viitoitetut ja hyvin hoidetut metsätiet nostavat Someron luontoarvoa ja lisäävät liikkumisen turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Somerniemeltä Somerolle kulkevan väylän suunnittelua tulee jatkaa, se on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. Kevyen liikenteen väylä on merkittävä alueellinen vetovoimatekijä ja lisää luontaista turvallista liikkumista sekä terveyttä. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja kunnostaminen ovat myös valtion painopistealueita, joihin saa tukirahaa. Väylähanke tulisi laittaa vireille mahdollisimman pian.

Suomen Keskusta

Someron kaupungilla eikä missään muuallakaan ole sellaista rahaa, millä voitaisiin rakentaa uusi kevyen liikenteen väylä Somerolta Somerniemelle. Ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto on tehdä reitti opastuksilla olemassa olevia väyliä hyödyntäen.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Hanke on erittäin kannatettava. Sen suhteen suurimmat ongelmat ovat lähinnä kustannuksissa, jotka jäävät merkittäviltä osin kaupungin katettavaksi. Väylästä tulisi tehdä toteuttamiskelpoinen rakennussuunnitelma, jossa rakentaminen voitaisiin jakaa osiin ja jaksottaa pidemmälle aikavälille. Mahdollisuudet ulkopuoliselle rahoitukselle on selvitettävä.

Vasemmistoliitto

Kevyen liikenten väylä Somerniemelle suoraan Helsingintin reunaan olisi ideaali ratkaisu. Mutta rahoitusta tuskin Elyltä löytyy, joten mennään pienempiä teitä pitkin.

Perussuomalaiset

Kevyen liikenteen väylä voidaan tehdä asvalttiväylänä vaikka koko matkan esimerkiksi Oinasjärven koululta saakka Someron keskustaan, jos hankkeeseen saadaan ulkopuolinen rahoitus esimerkiksi EU:n elvytys- tai rakennerahastosta. Tämä Somerniemen kevyen liikenteen väylä edistää myös Somerolla ilmastotavoitteita. Kevyen liikenteen väylän ansiosta 60 km/h nopeusrajoitus olisi tarpeeton, paitsi Somerniemen torin ja urheilukentän, Leppäkertun päiväkodin ja Oinasjärven koulun kohdalla. Kokonaan omalla kustannuksella rakennettaessa tulisi tehdä asvalttiväylä Oinasjärven koululta Leppäkertun päiväkotiin, mahdollisesti myös Somerniemen urheilukentälle asti. Näin pystytään takaamaan paremmin lasten turvallisuus.

Vihreä liitto

Erillisten pyöräteiden rakentaminen on tällä hetkellä kuntien vastuulla, niihin on toki mahdollista saada valtion avustusta, mutta hanke pitää olla hyvin perusteltu. Erillisen pyörätien rakentaminen pääväylän varteen on kunnan yksin toteutettavana liian kallis hanke. Ihamäentie on tällä hetkellä hyvässä kunnossa ja kyseisellä reitillä ei ole juurikaan raskasta liikennettä. Se on pyöräilijän kannalta mielenkiintoinen ja kiva reitti. Keskustasta Ihamäentien varteenhan on jo olemassa valmis pyörätie. Kääntelästä Somerniemen keskustaan voisi harkita rakennetavaksi erillisen pyörätien (turvallisempi, mutta kunnalle kalliimpi) tai leventää pääväylää niin, että pyöräilijöille olisi oma kaista, jolloin kulut tulisi valtion kassasta. Etenkin Somerniemen keskustan kohdalla tien leventäminen parantaisi myös Somerniemen kesätorin parkkeerausongelmia.

Kansallinen Kokoomus

Asia nähdään sinänsä tarpeellisena, mutta toistaiseksi tiedossa on, että Ely ei sitä tee, eikä kaupungilla ole siihen omin luvin mahdollisuutta eikä rahaa. Muut vaihtoehdot, esimerkiksi merkitty ja hoidettu reitti yksityismaiden läpi, on toistaiseksi ainoa vaihtoehto.

Liike Nyt

Asvalttiväylää Somerniemen torille olisi tehtävä tienparannushankkeen yhteydessä ja rahoitus varmasti järjestyisi Varsinais-Suomen Elyn kautta.