Kuuden henkilön kokoontumisrajoituksia jatketaan Varsinais-Suomessa

0
Varsinais-Suomen vaakuna on Varsinais-Suomen historiallisen ja nykymaakunnan heraldinen tunnus. Sisäministeriön 24.1.1963 vahvistama vaakunaselitys kuuluu: "Punaisessa kentässä ristikkäin kaksi kultaista peistä; kumpaankin peitseen on kiinnitetty kaksikielekkeinen sininen lippu, jossa reunoihin ulottuva kultainen risti; peitsien päällikkeenä kruunullinen kultainen turnajaiskypärä. Kilven päällä herttuakunnan kruunu. (Lähde Wikipedia)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa alueensa kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomessa ajalla 27.4.-14.5.2021. Korkeintaan kuuden (6) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja edellyttäen, että niiden terveysturvallisuus voidaan varmistaa.

Päätös pohjautuu alueellisiin tilannekuviin, joiden mukaan Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Maakunnan alueella tartuntamäärät ovat vähentyneet, mutta virusmuunnoksia todetaan jo valtaosassa tartuntatapauksia. Riski koronaepidemian nopealle laajenemiselle on edelleen olemassa molemmissa maakunnissa, vaikka rokotukset ovatkin käynnistyneet hyvin.

Sallituissakin kokoontumisissa on pyrittävä ehkäisemään tartuntataudin leviäminen tarjoamalla osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen muihin ihmisiin sekä huolehtimalla tilojen ja pintojen tehokkaasta puhdistamisesta.

Kokoontumisrajoitus koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia. Yleinen kokous tarkoittaa kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon voivat osallistua tai jota voivat seurata myös muut kuin kutsutut henkilöt. Yleisötilaisuuksia ovat yleisölle avoimet huvitilaisuudet, kilpailut, näytökset ja muut niihin rinnastettavat tilaisuudet, joihin osallistuja osallistuu omasta aloitteestaan. Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma. Myöskään yksityistilaisuudet tai viranomaisten kokoukset eivät kuulu rajoitusten piiriin.

Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin. Myöskään muihin kokouksiin, joihin osallistuminen on rajattu vain yhteisön jäsenille, ei pääsääntöisesti enää sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Tämä koskee asunto-osakeyhtiöiden ja osakeyhtiöiden yhtiökokouksia, osuuskuntien kokouksia sekä rekisteröityjen yhdistyksien sääntömääräisiä tai lakimääräisiä kokouksia. Nämäkin tulisi mahdollisimman laajasti järjestää etäkokouksina.

Edellinen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätös on voimassa Varsinais-Suomessa 26.4.2021 saakka. Uusi päätös tulee voimaan 27.4.2021.