Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui

0
Pappilantien ja Okkerintien risteys on liian laaja.

Liikenneturvallisuuden olettaa kiinnostavan päättäjiä. Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisen kärsimyksen ohella rahanmenoa myös kunnalle. Somerollakin satoja tuhansia euroja joka vuosi.
Tältä pohjalta voi ihmetellä, että Someron päättäjistä vain 9,5 prosenttia vastasi kyselyyn, joka oli mukana Salon seudun kuntien uutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa tehtäessä.
Suunnitelman tilaajina olivat Varsinais-Suomen Ely-keskus sekä Someron ja Salon kaupungit. Hankkeen konsulttina oli Destia. Ohjausryhmään kuuluivat tilaajien ja konsulttien lisäksi Liikenneturvan, poliisin ja maakuntaliiton edustajat.
Tarkoituksena oli ohjelmoida ja priorisoida liikenneturvallisuuden parantamisen toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Tavoite oli saavuttaa liikenneturvallisuuden jatkuvaa paranemista kohti kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita.
Yksityiskohtien jalkauttamiseksi Somerolle on perustettu kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä. Se saa eteensä muun muassa 46 eri kohtaa käsittävän listauksen Someron keskustan tiestöstä, johon suunnitelman tekijät esittävät muutoksia.
Tekninen johtaja Marko Mäkinen toteaa, että ensin suunnitelma käsitellään työryhmässä. Sen jälkeen ehdotukset alistetaan kaupungin talousarvion alle ja neuvotellaan siitä, kuinka paljon ja millä aikataululla niitä voidaan toteuttaa, käytännössä lautakunnan kautta.
– Esimerkiksi ehdotettujen kärkikolmioiden laittaminen ei paljoa maksa. Mutta on tarkkaan pohdittava, mitkä niistä on järkevää toteuttaa, Mäkinen kommentoi.
Kolmioita suunnitelma ehdottaa laitettavaksi 15 kappaletta, pääosan niistä Pärnämäentien varteen.
Suojateiden herätevarsia suunnitelmassa ehdotetaan laitettavaksi Somerolle seitsemän suojatien yhteyteen. Antintien katkaisemista noin puolivälistä suunnitelma ehdottaa läpiajoliikenteen vähentämiseksi.
Lautakunnan puheenjohtaja Juha Salo kertoo, että kokouksen aikana suunnitelmaa käytiin läpi varsin yksityiskohtaisesti. Jäsenillä oli sanansa siitä, mitä korjauskohteita lähdetään toteuttamaan.
– Tähänkin vuoteen liikenneturvallisuutta varten on varattu rahaa. Joitain kohteita on mahdollista toteuttaa.
– Esimerkiksi Joensuuntien turvallisuuden parantamiseen varattua 100 000 euron määrärahaa on jo käytetty vastaaviin kohteisiin koko taajaman alueella. Sitä ei ole suoraan korvamerkitty vain Joensuuntielle, Salo arvioi.
Suurimmat riskit mahdollisiin isoihin vahinkoihin Juha Salo toteaa olevan Shellin kohdalla Joensuuntien ja rinnakkaistien risteyksessä.
– Muita keskustelussa selkeästi esille nousseita parantamiskohteita oli Joensuuntien ja Tehdastien risteys. Myös ajonopeudet entisen Kuivamaidon ja lämpökeskuksen pätkällä ovat kovia.
Salo jatkaa keskusteluissa nousseen esille myös Nesteen kylmäaseman ja Pärnämäentien välisen risteyksen Helsingintiellä.
– Sitä hämmästeltiin, että sitä risteystä eivät suunnitelman tekijät olleet enemmän ottaneet esiin, vaikka Shellin risteys ja liikenneympyrän rakentaminen oli mukana.
– Noilla liikennejärjestelyillä, joilla Nesteen kylmäaseman ja Pärnämäentien risteyksestä saa joka suunnasta kääntyä joka suuntaan, ja mennä suoraan yli, todella huonon näkyvyyden vallitessa, niin onhan se varmasti yksi vaarallisimmista risteyksistä Someron liikennemäärillä.
Suuri ongelma on Salon näkemyksen mukaan siinä, kun aloitetaan tekemään jotakin.
– Hidaste on hyvä ja töyssy on hyvä, kunhan se ei ole oman kiinteistön kohdalla. Esimerkkinä Joensuuntien ja Tehdastien risteys, niin keskustelijoiden mukaan helpoin tapa lisätä liikenneturvallisuutta olisi laittaa stop-merkki risteyksen jokaiselle neljälle suunnalle.
Salo muistuttaa, että liikennerikkomuksena stop-merkin noudattamatta jättäminen on niin kova rangaistus, että se saa kulkijat kiinnostumaan asiasta.
Jehovien kirkon kohdalla oleva risteys Jokioistentiellä on puolestaan liian laaja.
– Sieltä kulkiessa näkee tuhat ja sata erilaista ryhmittäytymistä. Laajalla risteysalueella ihmisten käyttäytyminen liikenteessä saattaa muodostua hyvinkin arvaamattomaksi.