Lomautukset vähenivät ja avoimien työpaikkojen määrä on seudulla koholla – Katso grafiikka kehityksestä

0
Työttömien työnhakijoiden ja te-palveluissa olleiden yhteismäärä Varsinais-Suomessa oli helmikuun lopussa 35 800. Se on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska.

Someron työttömyysaste oli helmikuussa 9,0. Kaikkiaan 327 somerolaista oli työttömänä.

Ely-keskuksen julkaisemassa Työllisyyskatsauksessa työttömiksi lasketaan myös lomautetut, joita oli vähän yli 50.

Somerolla lomautettujen määrä on laskussa, mutta korona-ajan parhaimmista luvuista alkusyksyllä ollaan vielä hieman jäljessä. Alkusyksyllä lomautettuja oli vain reilu 40.

Somerolla lomautusmäärän huippu osui myös viime kevääseen, jolloin noin 150 henkilöä oli lomautettuna.

Somerolla oli helmikuussa avoinna noin 40 työpaikkaa. Se on kolmanneksen vähemmän kuin vuosi sitten.
Salon seutukunnassa oli kuitenkin auki lähes 600 työpaikkaa. Tässä luvussa on jopa neljänneksen nousu edellisestä vuodesta.

Juuri julkaistun Ammattibarometrin mukaan Salon seudulla on pulaa erityisesti rakennusinsinööreistä, lastentarhanopettajista, sosiaalityön asiantuntijoista, sovellussuunnittelijoista ja ohjelmoijista. Näillä aloilla työvoimapulan myös arvioidaan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään te-toimistoissa.

Vuoden 2021 alussa kysynnän vaihtelu alojen välillä on ollut merkittävää Varsinais-Suomessa. Sotealalla osaajien kysyntä on selvästi aktivoitunut, rakentamisessa rekrytointi on yhä vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten kaupan alalla.

Helmikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 6 900 kappaletta eli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 17 100 kappaletta eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 12 600 kappaletta, joista 6 700 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Uusia työpaikkoja tuli helmikuussa siis tarjolle 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimien työpaikkojen tarkka laatu, eli työn kokoaikaisuus ja kesto, eivät selviä Työllisyyskatsauksen tiedoista.

Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä vähenevät. Ely-keskuksen työvoima-asiantuntijat arvioivat, että todennäköisesti tällä kertaa nähdään poikkeama normaalista kehityksestä.

TYÖTTÖMYYS

Isot alueelliset erot

  • Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa.
  • Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä eli 33 prosentilla. Kasvuvauhti oli sama koko maassa.
  • Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetusti lomautettujen määrän kasvua. Helmikuussa lomautettuja oli maakunnassa 4 800.
  • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Korkein työttömyysaste oli Turussa, 14,2.
  • Pienin työttömyysaste oli Ruskolla 6,1.
  • Seutukunnista korkein työttömyysaste oli Salon seudulla (12,7 prosenttia) ja pienin Turunmaan saaristossa (8,6 prosenttia).
  • Työttömien määrä oli vuoden takaista suurempi Suomen kaikkien Ely-keskusten alueilla. Kasvu perustui vahvasti lomautettujen määrän kasvuun.
  • Nopeampi työttömyyden kasvuvauhti oli Uudellamaalla, 58 prosenttia.
  • Varsinais-Suomessa vauhti oli lähes sama kuin koko maassa.
  • Pienintä kasvu oli Etelä-Savossa (3 prosenttia), Kainuussa (8 prosenttia) ja Kaakkois-Suomessa (11 prosenttia).
  • Työttömyysaste on koko maan tasoa alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa ja sitä korkeampi vain Turun ja Salon kaupungeissa.