Someron kaupunki hakee ympäristöministeriöltä erityisavustusta seniorikampushankkeeseen. Kohteena ovat Sairaalatien vanhusten rivitalot. Niitä on tarkoitus remontoida esteettömiksi ja ikäihmisystävällisiksi, sekä rakentaa yhteistä tilaa, jossa viettää aikaa.

– Ehkä liittää siihen päivätoimintaa ja seniorineuvolaa, kertoo perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Somerolla muutetaan pääsääntöisesti kodista suoraan tehostettuun palveluasumiseen. Välimuotoasumista ja -palvelua ei juurikaan ole.

– Seniorikampus olisi välimuoto näiden kahden välillä. Se tukee ikäihmisten asumista ja elämistä. Tuo turvaa ja seuraa, pohtii perusturvajohtaja.

Kampuksen suunnitteluun otetaan asiantuntijoiksi mukaan muun muassa vanhus- ja vammaisneuvostot.

Ennen erityisavustuksen hakua kaupunki oli jo varannut rahaa Sairaalatien vuokrarivitaloasuntojen kunnostamiseen. Seniorikampushanke muuttaa nyt vain hieman aikatauluja ja järjestystä.