Voimavarat hyödynnettävä kustannustehokkaasti

0

Tulevia vuosia ajatellen Somerolla tulee vastaan lapsi- ja oppilasmäärien väheneminen. Osaltaan ne vaikuttavat täkäläiseen palvelurakenteen raskauteen, johon kaupunginjohtaja Sami Suikkanen on jo aiemminkin viitannut.
Näidenkin haasteiden edessä voidaan valmistautua.
– Parhaillaan tehdään oppimisympäristöselvitystä, joka tänä vuonna tulee käyttöön. Tavoite oli, että selvitys olisi valmistunut jo viime vuonna. Korona-asioiden hoito ja muut liittyvät seikat johtivat kuitenkin siihen, että moni tämänkaltainen pitkäjännitteinen kehittämishanke ja selvitystyö viivästyi, Suikkanen toteaa jatkaen.
– Samoilla henkilöillä, jotka hallinnon puolella asioita edistävät ja tekevät suunnittelua, voimavarat menivät viime vuonna aika pitkälti koronavaikutusten koordinointiin ja toiminnan sopeuttamiseen niihin olosuhteisiin.
Suikkanen vakuuttaa, että vaikka pitkäjänteiset työt ovatkin hidastuneet, niitä koko ajan tehdään.
– Kevään aikana meillä on ollut meneillään talousohjelman valmistelu yhteistyössä Kuntamaisema Oy:n kanssa. Sillä nimenomaan haetaan ja perataan vielä kerran keinovalikoimaa, millä pystymme vaikuttamaan palvelukustannuksiimme tulevaisuudessa.
Suikkanen lupaa, että tulossa on uutta materiaalia, jota uusi kaupunginvaltuusto pääsee käsittelemään.
– Ja tekemään poliittisia linjauksia siitä, minkä tyyppisiä asioita ollaan valmiita siitä toteuttamaan. Kaikki tähtää siihen, että Someron voimavarat ja resurssit jatkossa, eli henkilöstö ja toimitilat, pitäisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Sote-puolella Somero on löytänyt mahdollisuuksia omaan tekemiseen.
– Omat keinomme loppuvat kuitenkin, kun sote-uudistus tulee voimaan. Jäljelle jäävälle isolle sektorille, sivistyspalvelulle – eli opetustoimelle ja kasvatukselle – on edessä väistämättä jonkinlainen rakennemuutos.
Tulossa oleva rakennemuutos ei Suikkasen mukaan ainakaan merkittävässä määrin koske kokonaisten yksikköjen lakkauttamista. Sen sijaan se saattaa tarkoittaa toiminnan järjestämistä. Uudella tavalla, mutta olemassa olevien seinien sisällä.
– Varmasti ehkä seiniäkin joudutaan asettelemaan. Meillä ei tulevaisuudessa voi olla niin montaa fyysistä päiväkotiyksikköä eikä koulua kuin on tällä hetkellä.
Suikkanen muistuttaa, että Somerolla on olemassa keskustan, Oinasjärven ja Pitkäjärven palvelupisteet.
– Eikä se tarkoita sitä, että meidän pitäisi luopua alueellisesta ajattelusta, jota Somerolla on noudatettu.
– Muutokset voivat koskea varhaiskasvatusta ja perusopetuksen alkuvuosiluokkia. Niitä voidaan koota samaan kiinteistöön. Tämä siis esimerkiksi. Se on yksi mahdollinen linja, jolla joistain kiinteistöistä pystytään luopumaan. Ja kuitenkin säilyttämään alueellisesti osittain hajautettu palvelutuotanto.
Taloudellisen tarkastelun sekä tiloihin liittyvien asioiden ohella oppimisympäristöselvityksessä kiinnitetään huomiota myös pedagogisiin näkökulmiin.
– Se on laajempi tarkastelu, kuin pelkästään taloudellinen arviointi olisi, Suikkanen muistuttaa.