Vuonna 1991: Lamminniemi-kotia rakennetaan

0
Työkoneet tekevät tietä, kaivavat ojia ja perustuksia Lamminniemi-kotia varten.

Somero-lehti 12.4.1991

Työkoneet raivaavat perustaa Lamminniemi-kodille, sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutus- ja hoitolaitokselle.

Joukossamme on yhä 22 000 sotainvalidia, heistä 2000 laitoshoidon tarpeessa.

Hankkeen valmistumisella on kiire. Keskeneräisiä ovat myös Hämeenlinnan ja Oulunkylän vastaavat hankkeet.

Näiden kolmen keskeneräisen hoitokodin valimistuttua kuntokotipaikkoja on kaikkiaan 1200, siis ei vieläkään riittävää määrää hoidon tarpeessa oleville sotainvalideille.

Lamminniemi-kotia ympäröi luonnonläheinen 3,3 hehtaarin tontti. Solutyyppiratkaisuna rakennettava rakennus vaatii pohja-alaa liki puoli hehtaaria.

Työt ovat alueella pääsemässä vauhtiin. Rakennusaikaa on puolentoista vuoden verran. Sen jälkeen työt jatkuvat kodin sisällä – sotainvalidien ja vammaisten hyväksi.