Vuonna 1991: Taloustiedot puntarissa

0
Someron 9. luokkalaisten taloustieteilijöiden valiojoukko eli Hanna Kuisma 9 E (takana vas.), Tapani Jokiniemi 9 A, Sampo Soini 9 D ja Johannes Nurmi 9 G, sekä Eeva-Kaarina Ojala 9 F (edessä vas.), Anna Hovila 9 C ja Marika Haapala 9 B.

Somero-lehti 3.4.1991

26. kerran kilpailivat peruskoulun 9. luokkalaiset taloustiedoista. Somerolla luokkiensa parhaat olivat Johannes Nurmi, Sampo Soini, Marika Haapala, Tapani Jokiniemi, Anna Hovila, Hanna Kuisma ja Eeva-Kaarina Ojala.

Tänä vuonna eivät somerolaiset sijoittuneet ihan kärkipäähän läänintasolla. Turun ja Porin läänin voitto meni Vammalaan Pasi Jaakkolalle, toinen oli Erkki Eskola Otalahdesta ja kolmas Jukka Koljonen Salosta.

Kunniamaininnat annettiin Kari Kuusistolle Vammalaan, Sanna Paitulalle Poriin ja Satu Saarikalliolle Loimaalle.

Tänä vuonna taloustietokilpailuun osallistui kaikkiaan yli 59000 oppilasta 530 peruskoulusta.

Kilpailukysymykset perustuvat yhteiskuntaopin oppimääriin sekä ajankohtaisiin kotimaisiin ja kansaivälisiin talousasioihin. Pelkkä kouluopiskelu ei kuitenkaan riitä parhaisiin pistemääriin, johon tarvitaan lisäksi aktiivista talousasioiden seuraamista.

– Kaikki palkitut ovat varmasti tämän kilpailun myötä saaneet kipinän seurata talousasioita yhä tarkemmin sanomalehdistä, sanoo opettaja Marja Mattila.

Marja Mattila piti kysymyksiä melko onnistuneina, mutta verouudistusta koskevaa viimeistä kysymystä hän piti kohtuuttomana 9. luokan oppilaalle.

Kysymyksessä haluttiin oppilaan selvittävän, ovatko autovero, kunnallisvero, liikevaihtovero, perintövero, valtion tulovero ja varallisuusvero välillisiä vai välittömiä ja progressiivisia vai suhteellisia. Lisäksi kysyttiin, mihin uuden verouudistuksen tyyppisellä verouudistuksella pyritään.

Marja Mattilan kanssa samaa mieltä oli palkituista Johannes Nurmi.

– Kaikki muut kysymykset olivat helppoja, paitsi viimeinen. Tosin muihin kysymyksiin liittyvät asiat ehdittiin käydä tunnilla läpi ennen kilpailua, Johannes kertoo.

Hyvää taloustietokilpailun kysymyksissä oli kaikkien kolmen sitä vetäneen opettajan Marja Mattilan, Maria Rauhaniemen ja Monica Rantasen mielestä se, että kysymykset ovat entistä enemmän siirtyneet soveltavalle linjalle. Taloustietoon liittyviä asioita kysellään arkipäivän tilanteisiin sovellettuna.

Kysymykset laatii Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry ja kilpailun taloudellinen tukija on Kansallis-Osake-Pankki.