Vuosikate koko 2000-luvun paras

0
Sami Suikkanen

Someron kaupungin tilinpäätös käsittää toinen toistaan kovempia numeroita. Kaupunginjohtaja Sami Suikkasella on syytä tyytyväisyyteen.
Omana arvionaan Suikkasella on, että vuosikatteen suuruus on paras kohta. Tulot olivat 6,1 miljoonaa euroja suuremmat kuin toimintamenot. Vielä talousarviossa se oli miljoona.
– Vuosikatteen osalta se tietääkseni on paras, mitä Somerolla olisi ollut koko 2000-luvulla.
Menopuolella merkittäviä vähennyksiä olivat erikoissairaanhoidon – 400 000 euroa edellisvuoteen nähden sekä koulukyytien – 150 000 euroa. Koronan takia Somerolle aiheutui välittömästi liki puolen miljoonan lisämenot, eli tasapaino menojen ja menovähennysten osalta säilyi.
Sen sijaan koronan takia maksettuja ylimääräisiä tukia kilahti valtiolta kaupungin kassaan noin 2,5 miljoonaa. Niiden päälle Somerolle annettiin 1,7 miljoonaa muita valtiontukia. Yhteensä 3,7 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna 2019.
Koronatuet olivat Somerolle eduksi. Suikkanen myöntää, että epidemian takia Somero sai, kuten kunnat yleisestikin Suomessa, ylimääräistä vetoapua.
– Yleisesti korvauksia tuli toteutuneisiin menoihin nähden hyvin. Osa rahoista koostui yhteisöveron kuntaosuuden noususta, osa verotulojen lykkäyskompensaatioista, ja osa tuli suoraan valtionosuuksien koronasta aiheutuneista lisäkustannuksista.
Suikkanen arvioi, että kuntien talouden parantuminen epidemian myötä tulee jossain vaiheessa herättämään kritiikkiä.
– Osittain se on oikeutettuakin. Ainakin siksi, että viime vuoden osalta nämä korvaukset ylittivät todelliset menot.
– Varmasti on näin, mutta korona tulee myöhemmin heijastumaan kuntatalouteen ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon kautta.
Jää nähtäväksi, mikä koronan kokonaisvaikutukseksi tulee.
– En tiedä, pystyykö sitä ikinä kukaan kovin tarkkaan laskemaan. Laskua tästä ajasta maksetaan vielä monta vuotta jälkeenpäin. Eivätkä ne rahat, mitä ylijäämät tuottaa, jää käyttämättä. Aivan varmasti ne tulevat kaikki kuntalaisten palvelujen tuottamiseen tulevina vuosina, Sami Suikkanen päättelee.
Koronan takia hoitamatta jääneet sairaudet tulevat hoidettavaksi aikanaan. Ne eivät katoa, vaan kasvattavat erikoissairaanhoidon kustannuksia myöhemmin.
Suikkanen kommentoi, että merkittävää hoitovaihetta ei ainakaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen mukaan ole syntymässä.
Tilinpäätöksessä seisoo, että ”Kokonaisuutena arvioituna hoitoon pääsy sairaanhoitopiirissä säilyi ennallaan, mutta kehitys oli kaksijakoinen. Koronasta eniten kärsivillä aloilla hoitoon pääsy hidastui, mutta normaalisti toimivilla erikoisaloilla jonot paikoin lyhenivät tätäkin enemmän. Hoitoa odottavien määrässä oli vähenemää vuoden lopussa 8,3 prosenttia”.
On myös puhuttu, miten lapset koronarajoitusten vuoksi kärsivät harrastusten puuttumisesta. Etäkoulun Suikkanen toteaa toimineen Somerolla.
– Uskon, että olemme Someron kaupunkina onnistuneet etäjärjestelyjen toteuttamisessa hyvin. Siitä kuuluu iso kiitos henkilöstölle ja myös kuntalaisille. On löydetty hyvin joustoja ja suoriuduttu koronasta.
– Silti varmasti on niin, että korona-aika jotain jälkiä tulee jättämään.
Kaikkiaan Somero sai valtionosuuksina 29,3 miljoonaa. Verotuloja kertyi 28,9 miljoonaa, joka on 1,4 miljoonaa enemmän kuin 2019. Kaikesta tästä johtuen kaupungin tulos näyttää lähes 3 miljoonan euron ylijäämää.
Someron kaupungilla on kertynyt aiemmilta vuosilta ylijäämää reilu 27 miljoonaa, joten tilikauden 2020 ylimääräisen tuloksen mukaan laskien kertyneen ylijäämän määrä kasvaa hieman yli 30 miljoonan euron. Se ylittää myös vuosien 2018 ja 2019 tappiot.
Kaupungin pitkäaikaisen lainan määrä väheni 2,3 miljoonaa.