Päivähoitomaksujen poisto kaikilta odottaa kokemuksia ja lisäselvityksiä

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus jatkuu syksyllä, vaikkei kunta päässytkään valtakunnalliseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun.

Somero on ollut mukana kahteen otteeseen valtakunnallisessa kokeilussa, jossa viisivuotiaille annetaan esiopetusta 20 tuntia viikossa eikä siitä peritä maksua. Ensimmäinen rupeama alkoi syksyllä 2018. Toinen periodi päättyy tänä kesänä. Kokeiluun päässeet kunnat ovat saaneet valtiolta tukea kompensoimaan asiakasmaksujen vähennystä.

Kokeiluilla opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää ja arvioi varhaiskasvatuksen ja nykyisen esiopetuksen toimintamalleja 5-vuotiaiden näkökulmasta sekä pohtii pedagogisia ratkaisuja maksuttoman varhaiskasvatuksen tai mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen järjestämiseksi.

Samalla selvitetään kustannusvaikutuksia sekä halutaan edistää vanhempien työllistymistä.

Somerolla viisivuotiaiden ikäluokassa on 73 lasta, joista 71 on ollut varhaiskasvatuksen piirissä, eli lähes kaikki vuonna 2016 syntyneet. Maksuton esiopetus on vähentänyt kaupungin maksutuottoja 50 000 eurolla vuodessa.

Kaupunginvaltuusto sai maaliskuussa keskustan valtuustoryhmältä aloitteen, jossa esitettiin viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkamista. Viime viikolla sivistyslautakunta päätti yksimielisesti näin tehdä.

Samainen valtuustoryhmä teki viime vuoden joulukuussa aloitteen, jossa esitettiin selvitettäväksi, mitä vaikutuksia olisi siitä, että päivähoitomaksu poistetaan kaikilta. Oli arvioitava muutoksen vaikutukset palvelutarpeeseen, kaupungin talouteen, Someron vetovoimaan lapsiperheiden kannalta ja alueen elinvoimaan.

Lautakunta päätti palauttaa täyden maksuttomuuden lisävalmisteluun.

– Haluamme ensin katsoa, miten uudet elokuun alusta voimaanastuvat päivähoitomaksut vaikuttavat tilanteeseen. Ja sitten vasta tarkastellaan maksuttomuutta ja sen vaikutuksia, toteaa sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Kaupungin tulee arvioida myös, miten paljon jatkossa tarvitaan henkilökuntaa ja tiloja.

Kaupunki on kerännyt päivähoitomaksuja noin 330 000 euroa vuodessa. Elokuussa asiakasmaksut alenevat, kun maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan asiakasmaksut laskevat noin 26 prosenttia vuoden 2019 maksutuloihin verrattuna. Muutokset alentavat kaupungin tuloja Somerolla liki sadalla tuhannella eli ovat jatkossa 245 000 euroa.

Mikäli yhä useampi lapsi siirtyy päivähoitoon, myös perheille maksettavat kotihoidon tuen ja kuntalisän kulut laskevat. Nyt niitä on maksettu Somerolla noin 540 000 vuodessa.

Kuntaliiton viimevuotisen selvityksen mukaan kymmenen kuntaa ei peri lainkaan asiakasmaksuja varhaiskasvatuksesta. Näin tehdään esimerkiksi Kustavissa, Paltamossa, Pertunmaalla, Rautavaaralla, Siikaisissa, Sulkavalla, Utajärvellä ja Vaalassa.

Sivistystoimi kyseli kokemuksia. Seitsemästä vastanneesta kahdessa kunnassa päivähoidossa olevien lasten määrä oli hieman noussut ja muutamia lapsiperheitä oli muuttanut kuntaan. Lopuilla viidellä vastanneista lasten määrä ei ollut lisääntynyt.

Sivistyslautakunta katsoo, että oman ja muiden kuntien kokemuksia on saatava lisää, jotta Somerolla pystytään tekemään päätöksiä maksuttomuudesta koko päivähoidon osalta.