Kaupunki jakoi kyläyhdistyksille 5 000 euron tuet

0
Yksi rahoitusta hakeneista oli Hirsjärven Pienviljelijäyhdistys.

Kaupunginhallitus jakoi Somerolla toimiville kyläyhdistyksille 5 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen.

Kaikkiaan yhdistykset olivat hakeneet 9 450 euron summaa. Rahallista tukea sai kuusi yhdistystä. Apua saivat kaikki hakemuksensa jättäneet. Työt yhdistyksissä tehdään talkoilla.

Kaskiston kyläyhdistys haki 3 000 euron summaa Koulumäen kylätalon keittiöremonttiin. Yhdistys sai 900 euron tuen.

Kultelan kyläyhdistys kertoi, että Savipuiston lentopallokentän kunnostusten ja parannusten kustannukset ovat 1 500 euroa. Rahaa saatiin 700 euroa.

Lounais-Suomen kyläyhdistys haki 950 euron avustusta Häntälän notkojen luontopolun opastetaulujen ja tienvarsiviittojen sekä laavun ympäristön kunnostamiseen. Yhdistys sai 900 euroa.

Pitkäjärven maa- ja kotitalousseura haki 2 000 euron summaa Maamiesseuran talon ja pihan kunnostamiseen sekä maalaukseen. Rahaa tuli 900 euroa.

Salkolan kyläyhdistys haki 1 100 euron avustusta kylärannan raja-aidan kunnostamiseen sekä kylälehden painamiseen. Rahaa annettiin 800 euroa.

Someron Hirsjärven Pienviljelijäyhdistys anoi 1 300 euron summaa kylän yhteisen kodan pihapiirin kunnostamiseen sekä kodan ja puuvajan maalaamiseen. Se sai käyttöönsä 800 euroa.