Kestävä Somero

0

Kunnassamme on aloitettu sopeuttaminen vähenevän asukasmäärän suhteen. Sivistystoimi on teettänyt oppimisverkkoselvityksen, jonka perusteella koulujen määrää tulisi vähentää. Tekninen toimi on laittanut tarpeettomia kiinteistöjä myyntiin tai purkuun. Vastaavasti perusturvan puolelle tarvitaan lisää resursseja vanhusten hoitoon.
Kunnan tuottamat palvelut tuleekin olla tasapainossa kysynnän suhteen. Vakaalla pohjalla oleva talous auttaa kohtaamaan uusia haasteita. Kestävä kehitys edellyttää yhä enemmän tiedolla johtamista, jonka avulla voidaan varautua tulevaan.
Sopeuttamisen lisäksi tarvitaan lisää elinvoimaa. Panostukset siihen ovat kohdistuneet lähinnä yritystoiminnan edistämiseen, matkailun kehittämiseen ja teollisuustonttien tarjontaan. Pitää muistaa, että menestyvä yritys ei aina ole suuri tuotantolaitos, vaan se voi olla verkostoitunut joukko ihmisiä, jotka voivat asua missä haluavat. Ja toivottavasti Somerolla. Näitä yrittäjiä sekä etätyöntekijöitä perheineen olisi hyvä löytää markkinoinnin kohteeksi ja uusiksi asukkaiksi.
Kunnan vetovoimalla on suuri merkitys, kun paikkakunnalle houkutellaan asukkaita. Tavoitteena onkin ollut, että Somero tunnetaan kulttuuristaan sekä monipuolisista liikunta- ja vapaa-ajanpalveluistaan.
Toivoisin, että kuntamme profiloituisi myös nykyaikaisena kuntana, jossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Päätöksenteossa ja toiminnassa tulisi huomioida tasapuolisesti talous ja ympäristö, sekä hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyvät asiat. Näin turvattaisiin myös tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Anne Teräväinen
kuntavaaliehdokas (kok.)