Kokoontumisrajoitukset kevenevät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

0
Kaikessa vapaa-ajan toiminnassa on muistettava riittävä etäisyys, muistuttaa Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä. Kuva: Ari-Matti Ruuska.

Koronaepidemian torjunnassa on luovuttu valtakunnallisista toimenpidetasoista, joilla muun muassa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärät rajoitettiin kuuteen henkilöön. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä sisätiloissa nousee Varsinais-Suomessa 10 henkilöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä koronavirusinfektion torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa, jonka vuoksi yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi Varsinais-Suomen kuntien alueella järjestää 15.5. alkaen enintään 10 osallistujalle edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaa ohjetta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys on voimassa Varsinais-Suomessa ajalla 15.-31.5.2021. Julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee edelleen huomioida tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset tilojen hygieniavaatimukset sekä varmistaa, että asiakkaat voivat välttää lähikontaktit toisiinsa.