Keskustan valtuustoryhmä toivoo valtuustoaloitteessaan, että koulukuljetuksia kehitettäisiin palvelemaan nykyistä paremmin kuntalaisten liikkumistarpeita.

Ryhmä toteaa, että vaikka muu julkinen liikenne Someron kylillä on vähäistä, niin monet kouluautovuorot kulkevat kaikkina koulupäivinä joka puolelle Someroa.

Perheiden arkeen tulisi joustavuutta, jos koulun jälkeen iltapäiväkerhoon jäävä lapsi voisi tulla kotiin omatoimisesti myöhäisemmän kouluauton kyydissä. Nyt vanhemmat noutavat itse lapset iltapäiväkerhosta.

Ryhmä ehdottaa, että sivistyslautakunta selvittää, olisiko perheillä halukkuutta tähän palveluun ja olisiko kouluautoissa tilaa halukkaille. Lisäksi tulee tehdä laskelma mahdollisista kustannusvaikutuksista.

Sitäkin toivotaan, että myös kaikkien kuntalaisten on mahdollista kulkea kouluautoilla korvausta vastaan. Liikennöitsijät tilittävät rahat kaupungille. Keskustan valtuustoryhmä otaksuu, että tätä mahdollisuutta ei taideta hyödyntää kovinkaan paljon eikä kertyneistä tuloista ole säännöllistä seurantaa.

Palvelusta tulisi viestiä nykyistä aktiivisemmin, jotta tarvitsijat osaisivat sitä käyttää ja kaupunki saisi tuloja.