Kuntavaalit 2021, lukijat kysyvät ja puolueet vastaavat:Aiheena seniorikortti

0

Somero-lehti pyysi lukijoilta kysymyksiä, joita esittää kuntavaaleissa Somerolla mukana oleville puolueille.
Tässä kysymys senioreilta: Pitäisikö Somerolla olla ”seniorikortti”, joka mahdollistaisi eläkeläisikäisille ilmaisia liikunta- ja kulttuuripalveluita?

Keskusta:

Ei. Seniorikortilla ei välttämättä saada uusia ikäihmisiä liikuntaharrastuksen piiriin, vaan ne jotka jo nyt liikkuvat, liikkuisivat entistä enemmän. Resurssit tulee kohdentaa siten että liikunnan pariin saadaan ne, jotka liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa näkökulmasta liian vähän. Parhaillaan pilotoitavassa liikuntaneuvontahankkeessa kohderyhmänä ovat kaikenikäiset vähän liikkuvat. Hankkeesta saataneen tärkeää tietoa tulevaisuuden toimintamallien suunnitteluun. Kaupungin omien liikuntapalveluiden tulee jatkossa tarjota aiempaa enemmän myös matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia ja -tapahtumia. Kulttuuri ry:n tapahtumat ovat jo nyt varsin edullisia.

Kokoomus:

Somerolla liikuntapalvelut ovat edullisia valtakunnallisesti ajatellen. Kokemukset muista kunnista ovat osoittaneet, että tällaisilla korteilla ei todellisuudessa saada merkittävästi lisää liikunta- tai kulttuuripalvelujen käyttäjiä, hyvistä aikeista huolimatta. Siksi emme näe seniorikortille tässä tilanteessa tarvetta.

Kristilliset:

Ilmaiset tai tuetut liikuntapalvelut senioreille on säästöä parhaimmillaan. Se on kustannuksia vähentävä keino ylläpitää heidän toimintakykyäään ja terveyttään pitkälle vanhuuteen ja tuo aina siihen sijoitetut eurot takaisin.

Liike NYT:

Seniorikortti voisi olla hyvästä yli 65-vuotiaille ja se on esimerkiksi koettu toimivaksi Oulussa, Jyväskylässä ja Paimiossa. Lisää hyvinvointia ja kustannus on noin 30 euroa.

Perussuomalaiset:

Pitäisi, koska monilla on pieni eläke. Kortin mahdollistaminen lisää tarpeellista liikuntaa ja vaikuttaa merkittävästi ikäihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen, henkiseen vireyteen ja elämäniloon. Jo vähäiselläkin liikunnalla voidaan vähentää sairastamista sekä riskitekijöitä ja eläkeläisten fyysinen ja psyykkinen kunto säilyisi pidempään hyvänä. Kortin käyttöönotolla ja siten osana ennakoivaa terveydenhuoltoa kuormitamme vähemmän terveydenhuoltopalveluita pitkän ajan tähtäimellä. Kortista voisi periä 0–50 euron vuosimaksun (voisi maksaa myös osissa). Lapsille vastaavaa korttia tulisi myös pohtia, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa edes kerran viikossa jotain.

Sosialidemokraatit:

Osallistuminen liikunta- ja kulttuuripalveluihin ei saa olla rahasta kiinni kenenkään kohdalla. SDP on esittänyt eläkeläisille liikuntakorttia, jonka ei tarvitse olla täysin maksuton, mutta sen tulisi mahdollistaa edullinen liikkuminen. Myöskään liikkumisen vaikeudet välimatkojen takaa paikkakunnan sisällä ei saa olla este tapahtumiin tai harrastuksiin osallistumiselle. Tältäkin osin tasapuolisiin osallistumismahdollisuuksiin tulee panostaa.

Vasemmistoliitto:

Somerolla pitää olla ehdottomasti seniorikortti. Liikuntaan ja kulttuuriin satsatut rahat tulevat moninkertaisesti takaisin parempana elämänlaatuna, pysytään terveenä pidempään. Samalla ihmiset voivat asua kotona pidempään ja näin säästyy kaupungin rahoja laitoshoidosta.

Vihreät:

Vetovoimainen kunta huomioi asukkaitaan kaikissa ikäryhmissä. Eläkeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä tulee kannustaa seniorikortin avulla. Vain pieni osa eläkeläisistä liikkuu suositusten mukaan, joten motivointi on paikallaan. Liikkuva eläkeläinen pysyy terveempänä. Kulttuuri edistää psyykkistä hyvinvointia ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Se myös estää syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä. Kulttuuritarjonta on monelle eläkeläiselle arvokasta ja sen tulee olla myös saatavilla.