Kuntavaalit 2021, lukijat kysyvät: Tärkein asia seuraavalla valtuustokaudella?

0
Muun muassa palveluiden säilyminen ja väkiluvun kasvattaminen ovat tärkeitä Somerolle niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Somero-lehti pyysi lukijoilta kysymyksiä, joita esittää kuntavaaleissa Somerolla mukana oleville puolueille. Kysymyksiä tuli ja vastauksia niihin on myös saatu.
Tässä kysymys tärkeimmistä asioista nyt ja tulevaisuudessa:
a) Tärkein asia, mikä pitäisi saada aikaan seuraavalla valtuustokaudella ja miten?
b) Tärkein asia, mikä pitäisi saada aikaan 30 vuoden sisällä ja miten?

Keskusta

a) Uusi palvelutalo on saatava viipymättä rakenteille ja valmiiksi. Sote-uudistuksen toteutuessa keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sote-työpaikkojen on säilyttävä Somerolla.
b) Jos Someron kaupungin tulevaisuus ylipäätään halutaan turvata, on asukasluvun jatkuva lasku saatava taittumaan. Uusien työpaikkojen syntyminen on tärkein tekijä. Asukasmäärän laskua ei pystytä ratkaisemaan pelkästään kunnan omin päätöksin, vaan se edellyttää yhteiskunnassa suurempaa ajattelutavan muutosta, mikä kääntää vallalla olevan keskittämiskehityksen suunnan.

Kokoomus

Kaupungin tärkein tehtävä, niin lyhyellä kuin pidemmälläkin tähtäimellä, on tarjota tarpeellisia ja kohdennettuja palveluja eri väestöryhmille oikeaan aikaan pitäen huoli kaupungin taloudellisesta kantokyvystä, vireydestä, elinvoimasta ja vetovoimasta. Kaupungin tulee omalta osaltaan huolehtia asukkaidensa henkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Palvelurakennetta pitää pystyä myös sovittamaan mahdollisesti muuttuvissa olosuhteissa.

Kristillisdemokraatit

a) Muuttotappioliikkeen pysäyttäminen lisäämällä kaupungin vetovoimatekijöitä: Pitämällä peruspalvelut hyvässä kunnossa sekä parantamalla palveluita perustamalla Kiiruun kouluun urheilulinja sekä nuorille skeittipuisto yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
b) Terveyspalveluiden kehittäminen kaupungin tulevaa kehitystä vastaavaksi. Päätökset somerolaisia koskevista sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköistä tulee tehdä pikaisesti. Uuden Tervaskannon ja kehitysvamma-alan asumisyksikön rakentaminen tulee käynnistää ennen mahdollista Sote-uudistusta. Näin turvataan sekä hoitopaikat lähipalveluna, että myös työpaikat.

Liike Nyt

a) Someron kunnan omistamat metsät on saatava jatkuvan kasvatuksen piiriin ja arvokkaimmat alueet suojeluun. Homma toteutetaan inventoimalla kunnan metsät ja laatimalla niihin uusi metsänhoitosuunnitelma.
b) Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen jotta kunta pysyy houkuttelevana asuinpaikkana eikä asukasluku pienene. Asukkaille on tarjottava laadukkaita peruspalveluja. Parempien palvelujen perässä ollaan valmiita jopa muuttamaan kunnasta toiseen. Kunnan tulee tukea työn ja perheen yhteensovittamista laadukkailla ja saavutettavilla lapsiperhepalveluilla. Myös paikallisten yrittäjien tukeminen on huomioitava.

Perussuomalaiset

a) Vanhusten ja vammaisten hoito- ja asumisyksiköt tarvittavalle tasolle. Vanhustenhoidossa suunnitteilla olevan uusi Tervaskanto -hankkeen toteuttamisen alueen vanhusväestön asumispalvelujen turvaamiseksi. Tämän lisäksi uusi vammaisten asumisyksikkö pitää saada valmiiksi. Molemmissa hankkeissa korostuu ohjausryhmien onnistuminen sekä lopulta yhteinen päätöksenteko. Asiat pitää valmistella mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkälle ennen lopullista päätöksentekoa. Vaikeina aikoina päätöksenteon pitää olla sujuvaa ja kitkatonta ja hankkeet olisi hyvä saada ajallaan maaliin.
b) Kaupungin elinvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen. Elinvoimasta huolehditaan hyvällä taloudenpidolla ja maltillisilla veroilla sekä asukaslukua kasvattamalla. Hyvä taloudenpito edellyttää velkaantuneisuuden alentamista ja tappiokierteen katkaisemista. Elinvoimainen kaupunki pystyy pitämään monipuoliset palvelut, säilyy itsenäisenä sekä edesauttaa yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Yksi keino nostaa elinvoimaa on opintopolkujen lisääminen ammattitutkinnon suorittamiseen sellaisenaan, osana kaksoistutkintoa sekä aikuis- ja oppisopimuskoulutuksena. Asukaslukua kasvatamme muuttajia houkuttelemalla ja muun muassa vauvarahalla. Vauvarahan määrä voisi olla 1 000 euroa/vuosi ensimmäisen viiden vuoden ajalta.

Sosialidemokraatit

a) Sote-uudistus myllää toteutuessaan kaupungin palvelutarjontaa merkittävästi. Kaupungin on paikallaan osaltaan panostaa siihen, että uudistus saadaan vietyä läpi sujuvasti. Samalla kaupungin elinvoimaisuuteen on panostettava. Sote-uudistuksen yhteydessä on syytä käydä läpi kaupungin kiinteistöt ja palvelut ja varmistaa, että ne vastaavat tämän hetken tarpeisiin. Tiukkenevan taloustilanteen reunaehdot on huomioitava päätöksenteossa. Tämä kokonaisuus edellyttää parempaa suunnittelua ja ennakointia, sekä poliittisten ryhmien parempaa yhteistyötä.
b) Someron on pidettävä kiinni identiteetistään ihmisen kokoisena yhteisönä, jossa kukkii rikas ja monipuolinen kulttuurielämä ja joka tuottaa kansallisen tason huippuja urheilun saralla. Tiukan talouden oloissa ei saa lähteä kurjistamaan palveluita, vaan linjauksien on oltava kestäviä myös tulevaisuutta ajatellen.
Olennaista on saada väkiluku kasvuun. Tämä edellyttää sitä, että olemme avoin yhteisö, johon on helppo tulla, sekä palvelujen pitämistä hyvällä tasolla, työpaikkojen ja yritysten lisäämistä sekä paikkakunnan hienouksista kertomista muillekin. Digitalisaatio, etätyön yleistyminen ja monet muut trendit hyödyntävät Someron tyyppisiä paikkakuntia tulevaisuudessa enemmän kuin nyt osaamme kuvitellakaan.

Vasemmistoliitto

a) Somerolle pitää saada muuttamaan lisää asukkaita, lapsiperheitä ja toki eläkeläiset ovat myös tervetulleita. Tänne pitää saada lisää työpaikkoja, niiden perässä muuttaa myös työntekijöitä. Somero pitää saada tunnetuksi, täällä on hyvä elää ja harrastusmahdollisuudet ovat ykkösluokkaa. Meillä on hyvä terveyskeskus, hyvät koulut, päiväkodit. Täältä ei ole pitkä matka isoihin kaupunkeihin. Hyvällä mainonnalla Someroa tehdään tunnetuksi ja sitten edellä mainitut asiat toteutuvat.
b) Tärkein asia 30 vuoden sisällä on pysyä itsenäisenä kaupunkina, jossa on 10 000–15 000 asukasta ja palvelut edelleen lähellä. Samat keinot kuin edellisessä vastauksessa, niin Somero on olemassa vielä 30 vuoden päästäkin.

Vihreät

a) Someron kunnan omistamat metsät on saatava jatkuvan kasvatuksen piiriin ja arvokkaimmat alueet suojeluun. Homma toteutetaan inventoimalla kunnan metsät ja laatimalla niihin uusi metsänhoitosuunnitelma.
b) Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen jotta kunta pysyy houkuttelevana asuinpaikkana eikä asukasluku pienene. Asukkaille on tarjottava laadukkaita peruspalveluja. Parempien palvelujen perässä ollaan valmiita jopa muuttamaan kunnasta toiseen. Kunnan tulee tukea työn ja perheen yhteensovittamista laadukkailla ja saavutettavilla lapsiperhepalveluilla. Myös paikallisten yrittäjien tukeminen on huomioitava.