Myrkkykeisoista…

0

Kuvassa Hirsjärveltä, äitini Railin rantaviivalta raivattuja myrkkykeisoja. Ja vielä niitä jäi kaisloihin, ja jo aiemmin oli monta saavillista poimittu. Poimimaan nyt hyvät ihmiset nuo pois, ennen kuin juurtuvat rantoihinne. Kuulemma niitä on myös Painiossa, eli todennäköisesti saattaa olla lähijärvet näitä täynnä, koska vesistö on yhteydessä Hirsjärveen ja Kirkkojärveenkin.
Ari Korkiala

Lehdessä oli tärkeä ja ajankohtainen artikkeli myrkkykeisosta. Kiitos. En tiennyt kasvin myrkyllisyydestä. Olen katsellut ihmeissäni rantaan ajautuvia juurakoita. Nyt olen haravoinut juurakot rannalta ja rantavedestä. Onko kenelläkään antaa ohjeita jatkokäsittelyyn? Artikkelissa mainitaan polttaminen. Miten se käytännössä tehdään? Nuotiossako? Täytyykö lisätä tukipolttoainetta vai ylläpitääkö juurakko palamista? Onko syntyvä savukaasu myrkyllistä? Jääkö tuhkaan myrkkyä? Mihin laittaisin tuhkan? Voisiko juurakkosäkin viedä jätekeräykseen jätevedenpuhdistamon jätelavoille?
Mummu Härkälästä

En tiedä, jääkö tuhkaan myrkkyä, en nyt kasvimaalle tai syötävien kasvien juurelle sitä varmuuden vuoksi laittaisi. Välttäisin myös savun hengittämistä. Jos niitä polttamaan rupeaa, niin kyllä puun mukanaolo varmasti parantaa palamista. Kannattaa huomioida mahdolliset ruohikko- ja maastopalovaroitukset, sekä se että taajama-alueella polttaminen on kielletty. Missään kiinteistöjen tulipesissä niitä ei saa myöskään polttaa.
Milla Suutari vs. ympäristönsuojelu- sihteeri

Myrkkykeisot saa viedä Someron jäteasemalle. Pakkaaminen tehdään sekajätepusseihin.
Toimitus