Seutukunnassa työvoiman kysyntä on poikkeuksellisen vilkasta, Somerolla avoimia työpaikkoja vain viisikymmentä

0
Maaliskuun koronasulut katkaisivat lomautettujen määrän hyvän kehityksen. Rajoitusten lieventäminen nostaa odotuksia kesän alla esimerkiksi ravintola-alalla. Kuva: Timo Jakonen.

Somerolla oli maaliskuussa 309 työtöntä työnhakijaa, ja kaupungin työttömyysaste oli 8,6.

Työttömänä oli lähes täsmälleen yhtä monta kuin vuosi sitten maaliskuussa.

VIIME MAALISKUUSSA alkaneen koronapandemian aikana lomautettujen määrä on vaihdellut paljon. Maaliskuussa 2021 Somerolla oli 49 lomautettua, kun vuosi sitten maaliskuussa lomautettujen määrä oli 59.

Someron lomautuspiikki osui muun maan tavoin viime vuoden huhti-toukokuuhun, jolloin kaupungissa oli lomautettuja jopa 140.

Vuodenvaihteen jälkeen lomautettujen määrä kääntyi Varsinais-Suomessa laskuun, mutta hyvän kehityksen katkaisi koronsulkujen maaliskuu.

Katso lomautettujen määrät kuntakohtaisesti tarkemmin kartasta.

SOMEROLLA työttömiä miehiä oli maaliskuussa 177 ja naisia lähes 132.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 85 ja alle 25-vuotiaita työttömiä 33, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus.

KORONAKRIISIN alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus- ja ravitsemisalalle, kauppaan ja muihin palveluihin. Varsinais-Suomessa lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa.

Koronalomautukset kohdistuivat maakunnassa vahvimmin teollisuuteen.

Lomautettujen määrä alkoi vähentyä vuosi sitten toukokuussa. Kehityssuunta jatkui vuoden lopulle, jolloin se kuitenkin keskeytyi ja lomautukset kohdistuivat määrällisesti painokkaimmin teollisuuteen ja rakentamiseen.

Lomautettuja oli maaliskuun lopussa joillakin palvelualoilla (sote-­, kuljetus-­, opetus-­ ja kaupanaloilla) sekä maa- ja puutarhataloudessa vähemmän kuin koronakauden alkuvaiheessa.

Vain harvat lomautukset ovat muuttuneet työttömyyksiksi, kertoo Työllisyyskatsaus.

SOMEROLLA avoimia työpaikkoja oli maaliskuun lopussa 49, kun vuosi sitten lukema oli 41.

Salon seutukunnassa avoimien työpaikkojen määrä on hyvässä kasvussa. Seutukunnassa oli maaliskuun lopussa lähes 722 työpaikkaa auki. Se on lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Työllisyyskatsauksen listauksessa ei ole tarkempaa tietoa tarjolla olevista työsuhteista tai niiden kestosta. Keväisin työpaikkamääriin vaikuttavat myös kesätyöpaikat.

MAALISKUUN viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla koko Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa 7 000 kappaletta eli 35 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Korona­pandemian aikana työvoiman kysyntä putosi aluksi selvästi normaalia alemmalle tasolle. Kysyntä elpyi kesästä lähtien, ja se on kohentunut edelleen kuluvana vuonna.

Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa eli kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka kysynnän huippuvuodesta 2019 jäätiinkin, ilmenee Työllisyyskatsauksesta.

Vuoden 2021 alussa työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin vuonna 2020.

Eniten paikkoja on ollut auki rakennus- ja sotealoilla, joilla työvoiman kysyntä on selkeästi kasvanut alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Metalliteollisuudessa paikkoja on ollut vähemmän auki ensimmäisellä kvartaalilla kuin vuosi sitten, mutta muilla teollisuuden aloilla kysyntä on selkeästi lisääntynyt.

TYÖTTÖMIEN määrä yleensä vähenee maaliskuun aikana, mutta tällä kertaa se kasvoi koko Varsinais-Suomessa 400 henkilöllä. Työttömyyden kasvu koostui maakunnassa lomautettujen määrän kasvusta 700 henkilöllä ja työttömien työnhakijoiden määrän 250 hengen laskusta.

Viime vuoden maaliskuusta työttömien (eli mukaan lukien lomautetut) määrä kasvoi 1 800 henkilöllä eli 7 prosentilla, eli samaa tahtia kuin koko maassa.

Lomautettuna olevien määrä oli silloin huhti-toukokuun vaihteessa 2000-luvun huipussa niin koko maassa kuin Varsinais-Suomessa (15 000).

Huhtikuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä vähenevät. Todennäköisesti näin tapahtuu myös tällä kertaa, ennakoi Varsinais-Suomen Ely-keskuksen julkaisema Työllisyyskatsaus.

Työllisyystrendit

Varsinais-Suomen työllisyystilanne valoisampi kuin Uudellamaalla

  • Varsinais-Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 11,5.
  • Se on alhaisempi kuin Uudellamaalla (13,2) ja Pirkanmaalla (12,0).
  • Työttömiä työnhakijoita oli koko Suomessa maaliskuussa 22 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli Suomessa 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa 14 000 enemmän kuin edellisvuonna koko Suomessa.