Somero tarvitsee lisää lapsia ja sujuvampaa päätöksentekoa

0

Someron väkiluku on laskeva, ja viimeiset kaksi vuotta syntyvyys on ollut erityisen pientä. Työn alla oleva oppimisympäristöselvitys tulee ottamaan kantaa missä ja miten tulevaisuudessa koulua Somerolla käydään. Ensimmäiseksi pienet ikäluokat näkyvät päivähoitoon tulevien lasten määrässä ja muutamaa vuotta myöhemmin kouluissa. Somerolla on käsillä viimeiset hetket lapsiperheiden houkuttelemiseksi, sillä lisää lapsia vanhempineen tarvitsemme, jotta palveluillemme riittää käyttäjiä. Riittävät käyttäjämäärät ovat ainoa tae palveluiden säilymiselle.
Toimivaa lääkettä väkiluvun laskuun ei ole löytynyt. Kunnan vetovoima ei ole riittänyt uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Vetovoima ei muodostu mistään yksittäisestä asiasta, vaan kyse on kokonaisuudesta. Päivähoidon ja koulujen lisäksi perheille täytyy löytyä sopivat asunnot ja vanhemmille työpaikat. Myös palvelut ja hyvät harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä.
Kunnan vetovoimaan vaikuttaa myös kunnan toiminnasta välittyvä mielikuva. Somerolla kuluvaa valtuustokautta on leimannut poukkoileva päätöksenteko ja hankkeiden viivästyminen. Tulevaisuudessa vastaavaan toimintaan ei enää ole varaa. Viivästykset maksavat veroeuroja ja hidastavat oleellisesti palveluiden kehittämistä.
Somerolla on kunnan kokoon nähden loistavat palvelut. Myös uusia avauksia on tehty. Esimerkiksi koulutusyhteistyö Salon ammattioppilaitoksen kanssa on lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Odotuksissa on, että tämä on vasta hyvä alku ja tulevaisuudessa koulutusmahdollisuuksia olisi enemmän. Näin somerolaisilla olisi mahdollista saada koulutusta omalla paikkakunnalla ja työlle saataisiin osaavia tekijöitä.
Koronan myötä maailma on muuttunut. Työtä voi tehdä entistä enemmän paikkariippumattomasti. Monet haluavat viettää entistä enemmän aikaa lähellä luontoa, ja turvallista ympäristöä arvostetaan ihan uudella tavalla. Toivottavasti tämä mahdollisuus saada Somerolle uusia asukkaita osataan hyödyntää.
Kuntavaaleissa somerolaiset päättävät kotikuntamme kehittämisen suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Äänestäjillä on käsissään avaimet Someron tulevaisuuteen. Toivottavasti valtuustoon tulee valituksi joukkue, joka pystyy tekemään päätöksiä ja myös toteuttamaan ne. Ainoastaan kunnan kehittämisen myötä voimme saada aikaan positiivisen ilmapiirin, joka kääntää väestökehityksen suunnan.

Someron Keskusta ry:n vuosikokous