Someron elinvoima on hyvä

0

Kesäkuussa Someron uudet valtuutetut joutuvat suoraan kylmään veteen. Syksyllä valmistautuminen sote-uudistuksen tuloon pitäisi olla jo pitkällä. Se on kova vaatimus, sillä harva, jos kukaan, pystyy arvioimaan, mitkä ovat muutoksen vaikutukset kuntien talouteen.
Alijäämäisten ja veroja korottavien kuntien määrä kasvaa, mutta kaupungin johto arvelee, että Somerolle sote voisi olla helpotus, joka keventää veropaineita pitemmällä tähtäyksellä.
Sote leikkaa Someron veroäyristä 13 prosenttiyksikköä siirtäen sen valtiolle. Nykyisestä kuntaverosta jää siis vain runsas 7 prosenttiyksikköä muiden kuin sosiaali- ja terveysmenojen rahoittamiseen. Riittääkö se kouluihin (muun muassa oppivelvollisuusiän korottamiseen), lisääntyvään varhaiskasvatukseen, tie-, vesi- ja viemäröintimenoihin (unohtamatta hulevesistä tulevia kuluja), työllisyyden hoitoon, kulttuuripalveluihin ja tietysti kaupungin hallintoon.
Riittävätkö pienenevät verotulot, sitä ei kukaan voi varmasti tietää. Se kuitenkin tiedetään, että suurimmassa osassa kuntia on jatkuva veroäyrin korotuspaine. Somertolla se on 1,5–2,5 prosenttiyksikköä Kuntaliiton laskelmien mukaan lähivuosien aikana.
Ainakaan ilman valtionapuja ei täälläkään selvitä, mutta paljonko kunnat saavat tulevaisuudessa valtionapuja ja mihin tarkoitukseen? Monet hallituksen uudistukset vaativat valtiolta rahaa niiden toteuttamiseen. Myös sote-maakunnat kilpailevat valtion rahoista, sillä kuntaveroista siirrettävä osuus ei yksin riitä. Valtion talouden kestokyky on siksi myös jokaisen kuntalaisen asia. Siksi maakuntaverokin on niin kiperä kysymys.
Suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi Somerolla ei ole voitu tehdä sote-uudistuksen vaikutuksista arvioita kaupungin talouteen. Monet seikat lisäävät epävarmuutta. Paine veron korotuksiin ja palveluiden leikkaamiseen kasvaa kaikissa kunnissa Helsinkiä myöten.
Jokseenkin kaikilla Suomen kunnilla on sama strategia ongelmista selviytymiseen: asukasluvun kasvattaminen. Niin ajatellaan Somerollakin ja täällä olisikin todella hyvä alusta koronan tuomalle uudelle kasvulle. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan voi ratkaista vanhenemisen ongelmaa houkuttelemalla toisiltaan lisää asukkaita.
Suomessa syntyy lapsia vähemmän kuin koskaan. Niin Somerollakin. Vuoden takaisista syntyneistä saisi kaupunkiin vain pari luokkaa oppilaita. Palveluiden rahoittaminen on työikäisten varassa ja määrä laskee joka vuosi. Sopeutumista tarvitaan, menoja on leikattava. Kouluverkostoa ja hallintoa joudutaan arvioimaan. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen maksaa.
Sote-palveluiden siirtyminen maakunnalle saattaa johtaa myös niihin liittyvien työpaikkojen ja oheispalveluiden siirtymiseen muihin kuntiin.
Ennalta tiedetään, että Someron veroäyriin ja luultavasti myös kiinteistöveroon kohdistuu tulevina vuosina korotuspaine, toteutuupa sote tai ei. Soten toteutuessa paine on ehkä hieman pienempi. Viime vuosi meni paremmin kuin hyvin, koska valtio korvasi runsaskätisesti korona-vuoden menetyksiä. Vuositulokset muuttuivat ylijäämäisiksi.
Tuoreen tutkimuksen (MTV3) mukaan äänestäjille tärkeimmät asiat ovat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntien talous. Pohjimmaisena on kuitenkin kysymys kunnan elinvoimaisuudesta. Ylen tekemä selvitys kuntien tilasta näyttää osoittavan, että Someron elinvoimaisuus on selvästi kuntien keskimääräistä tasoa parempi. Talous on sen sijaan kuntavaalikaudella heikentynyt. Yllättäen terveyspalvelut arvioidaan keskimääräistä heikommiksi, vaikka ruuhka Someron terveyskeskuksessa merkitsee vain parin, kolmen päivän lykkäystä lääkärille pääsyssä. Helsingissä se tarkoittaa vähintään yhtä monta viikkoa.
Sen sijaan Someron ilmapiiri saa korkean arvosanan. Tuhannet kesämökkiläiset tuntevat Someron hyvät puolet ja heidän joukostaan voisi löytyä uusia asukkaita.
Mielenkiintoista on, että pienistä naapurikunnista Koski Tl, Tammela ja Ypäjä pärjäävät hieman Someroa paremmin arvosanoin. Loimaa ja Jokioinen ehkä vähän heikommin. Vain yksi kunta saa täydet pisteet kaikesta: Kauniainen.
Mielikuva houkuttelevasta asuinpaikasta perustuu näihin tekijöihin. Vaikka kuntavaaleissa ei ratkaista soten kohtaloa, sote saattaa siis ratkaista kuntavaalien tulokset.

Johannes Koroma
pääkonsuli