Taidekoulu on opettanut nuoria näkemään asioita uudella tavalla

0
Kuvataidekoulun päästötodistuksen saivat Aleksandra Topchii (vas.), Linda Hellsten, Alli Ryhtä, Oili Ovaskainen, Silja Mäkinen, Veera Kuula sekä kuvasta puuttuvat Eero Kakko ja Atte Järvenpää.

Kahdeksalle taidekoululaiselle päättötodistukset

Somero-opiston Taidekoulun tämän kevään sekä viime kevään koronan vuoksi jakamatta jääneet päättötodistukset annettiin kahdeksalle nuorelle. He ovat Linda Hellsten, Atte Järvenpää, Eero Kakko, Veera Kuula, Silja Mäkinen, Oili Ovaskainen, Alli Ryhtä ja Aleksandra Topchii.

Nuoret ovat oppineet tekniikoita ja taitoja. Oman käden jäljen löytäminen ja kuvallinen ilmaisutaito ovat olleet etsimessä. Lukuvuosien aikana lapsista nuoriksi kasvaneet ovat tehneet kuvataidekoulun todistuksen ja päättötyön eteen vähintään 500 tuntia töitä.

– He ovat saaneet uuden tavan kokea maailmaa. Voimakkaina ja innostuneina he eivät kulje samaa polkua kahta kertaa eivätkä ole sidottuja aikaan ja paikkaan. Uskon, että saadut kokemukset ja innostuneisuus elämään ovat valttikortteja omaan osaamiseen ja erityistaitoihin, totesi Somero-opiston suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen todistuksia luovuttaessaan.

– Olen kiitollinen, että olen saanut olla opettamassa teitä, ja te olette opettaneet minua, kiitteli hän.

Nuoret kokivat taidekouluopinnot antoisiksi.

– Olen oppinut uutta ja tuntemaan erilaisia ihmisiä, tuli useamman suusta.

– Olen oppinut näkemään asioita uudella tavalla, pohti Silja Mäkinen.

– Olen saanut kokeilla uusia asioita ja kehittää omaa osaamistani, tiivisti Veera Kuula.

– Taidekoulu on ollut kivaa. Se on rikkonut arkea, totesi Aleksandra Topchii.

– Ei harrastus tähän lopu, tiesi Silja Mäkinen.

Todistustenjakotilaisuudessa Kiiruun puistossa annettiin kolme stipendiä. Turkulainen totesi, että sen olisivat ansainneet kaikki hyvän mielen tuomisesta ja tsemppaamisesta.

Someron Kuvataideyhdistyksen stipendin saivat Veera Kuula ja Silja Mäkinen sekä Someron Kulttuurin stipendin Linda Hellsten. Perusteet olivat seuraavat: Kuula on suvereeni piirtäjä, hänen työnsä ovat maalauksellisia teoksia, hän uskaltaa kulkea omia polkujaan ja toteuttaa visioitaan. Mäkinen on työmyyrä, muotokielen moniosaaja ja hänelle uuden oppiminen on mukava haaste. Hellsten on tehnyt ennätyksen taidekoulun historiassa: 576 työtuntia. Hän ammentaa niin perinteistä kuin modernista, jälki on voimakasta ja herkkää sekä omintakeista.

Lisäksi Somero-opisto juhlistaa taidekoulun lasten ja nuorten kevättä ja ehkäpä Someron ensimmäisen virtuaalimuseon avautumista. Esillä on Me ja muut maailman taiteilijat -ryhmien ja Taidekoulun ryhmien teoksia.  On aika juhlistaa taidekoulun lasten ja nuorten kevättä ja ehkäpä Someron ensimmäisen virtuaalimuseon avautumista.  Esillä on Me ja muut maailman taiteilijat -ryhmien ja Taidekoulun ryhmien teoksia. Tämä museo on avoinna kesäkuun loppuun saakka osoitteessa https://www.artsteps.com/view/6065f507c62edf4de4f984b6