Tuki- ja osaamiskeskus toteuttaa kehitysvammaisten ryhmäkodin

0
Kehitysvammaisten asumisyksikkö alkaa käydä ahtaaksi. Tarvitaan lisää asumispalveluja kehitysvmmaisille.

KTO pyörittää toimintaa, kaupunki ohjaa asukkaat taloon

Somerolle on suunnitelmissa 15-paikkainen asuntola, jonka toteuttamisesta vastaa Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO). Se pyörittää talon toimintaa, rakennuttaa ja myös anoo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta tukirahoituksen.

Tulevan kiinteistön omistaa MVH-Asunnot Oy. Se vuokraa tilat KTO:lle.

Kaupungin rooli on ohjata asukkaat uuden yksikön asuntoihin.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo, että tämä on järkevin ratkaisu kaupungin kannalta soteuudistuksen tässä vaiheessa. Kaupungin ei kannata rakentaa uutta kiinteistöä omana investointina eikä olla palveluntuottajana.

KTO ja MVH-Asunnot ovat sopineet uuden asumisyksikön toteuttamisesta. Perusturvalautakunta hyväksyi aiesopimuksen, jota seuraavaksi käsittelee kaupunginhallitus.

Uuden yksikön paikka on avoin, samoin rakentamisaikataulu.

Somerolla on jo pitemmän aikaa ollut tarve saada kehitysvammaisille lisää asumispalveluita. 13-paikkainen Tuulentupa Leivonpellolla on täynnä ja vaihtuvuutta siellä on hyvin vähän. Kaupunki omistaa Tuulentuvan ja huolehtii sen toiminnasta.

Parin viime vuoden aikana kaupunki on ostanut asumispalveluita aiempaa enemmän erityishuoltopiiriltä. Myös yksityisiltä palveluntuottajilta on hankittu asumispalveluita. Lähes poikkeuksetta paikka kuitenkin halutaan kotikunnasta tai ainakin lähiseudulta.

Asumispalveluiden tarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa. On arvioitu, että tulevan kolmen lähivuoden aikana akuutteja tuetun asumisen tarvitsijoita olisi Somerolla 15, ja seuraavien 4–6 vuoden sisällä vielä kymmenen lisää.

Suurin osa asumispalvelun tarpeessa olevista kehitysvammaisista henkilöistä on nuoria, joko nyt kotonaan asuvia tai opiskelupaikkakunnaltaan tulevaisuudessa kotiutuvia.

Osa on iäkkäämpiä, jotka asuvat tuetusti itsenäisesti tai iäkkäiden vanhempiensa kanssa.

Palvelujen ostot ovat lisänneet kaupungin menoja. Viime vuonna talousarvio ylittyi liki 600 000 eurolla kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden osalta.