Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus jatkuu

0
Kuva tara Lehtonen/TS

Someron kaupunki on ollut kolme vuotta mukana viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokemukset kokeilusta ovat olleet hyviä. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu tässä muodossa päättyy tähän kevääseen. Keskusta teki maaliskuussa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkamisesta viisivuotiaille.
Sivistyslautakunta päätti nyt jatkaa viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta kaupungin omalla kustannuksella syksyllä 2021. Viisivuotiaan osallistuminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei vaikuta perheen saamaan kodinhoitotukeen tai kuntalisään.
Keskustan valtuustoryhmän tekemä aloite kokonaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun. Perusteena olivat syksyllä oleellisesti muuttuvat varhaiskasvatusmaksut. Laskelmaa muuttuvien maksujen vaikutuksesta maksutuottoihin on syytä tarkentaa. Työtä varhaiskasvatuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi täytyy jatkaa, jotta Somero pystyy houkuttelemaan lapsiperheitä asukkaikseen.
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus Somerolla päättyy keväällä.
Somero ei päässyt mukaan ensi syksynä alkavaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotiseen esiopetusta koskevaan kokeiluun, jossa ovat mukana 5–6-vuotiaat lapset.
Kasvatuspäällikkö Leila Hoikkala kertoo, ettei Somero päässyt osallistumaan mukaan edes hakijan ominaisuudessa.
– Valinnat tehtiin ministeriöstä, siihen ei pystynyt hakemaan mitenkään. Ne tehtiin satunnaisotannalla, eikä Someroa valitettavasti onnistanut. Kriteereistä ei ole tietoa. Meillä ei ollut mitään osaa eikä arpaa valintaa tehtäessä.

Sivistyslautakunnan
keskustaryhmän jäsenet

Jaana Kyyrä,
Petteri Hyytiäinen,
Tarja Iivonen,
Irina Ojala-Sirro,
Heikki Tuomisto ja
Maija Tuomola