Lukijat kysyvät, puolueet vastaavat

Somero-lehti pyysi lukijoilta kysymyksiä, joita esittää kuntavaaleissa Somerolla mukana oleville puolueille. Ehdotuksia tuli ja vastauksia kysymyksiin on saatu.

Tässä kysymys rakentamisesta: Saako uusi Tervaskanto olla puisena 5–10 prosenttia betonirakenteista kalliimpi? Pitääkö sen yltää samaan hintaan kuin betoninen, vai pitääkö puun olla halvempi?

Keskusta:

Hinta tai materiaali yksistään eivät ole määrääviä tekijöitä, vaan kokonaisuus ratkaisee. Kustannusten suhteen pitää kuitenkin olla tarkkana. Alunperin vanhan Tervaskannon myynnistä piti saada kaksi miljoonaa euroa ja ulkopuolisen piti tehdä uusi palvelutalo. Nyt kaupunki on varannut talon rakentamiseen kahdeksan miljoonaa euroa. Kustannus ei tästä enää saisi kasvaa eikä toteutus viivästyä.

Kokoomus:

Uusi Tervaskanto on tärkeää rakentaa käytettävissä olevilla resursseilla ja asiantuntevan, kattavasti vaihtoehdot vertailevan suunnitelman tukemana, palvelemaan kaikkein tärkeintä – asukkaita heidän turvallisena ja viihtyisänä kotinaan, ja heitä palvelevaa henkilökuntaa viihtyisänä tarkoituksenmukaisena työpaikkana.

Kristillisdemokraatit:

Tärkein kysymys uudessa Tervaskannossa on pitää ammattitaitoinen ja osaava hoitohenkilökunta paikkakunnalla töissä. Uusi Tervaskanto tulisi rakentaa kotimaisin voimin ja kotimaisilla materiaaleilla mahdollisimman pitkälle. Puu rakennusmateriaalina on Suomeen erityisen sopiva ratkaisu ja se on myös kestävän kehityksen mukainen valinta.

Liike Nyt:

Mieluiten kestävää puurakentamista betonirakentamisen sijaan, se on asukkaillekin parempi vaihtoehto ja tulee pitkällä aikavälillä terveysmenojen suhteen halvemmaksi, kun ihmiset voivat paremmin. Puurakentamisessakin on monia keinoja rakentaa fiksusti.

Perussuomalaiset

Saa olla 5–10 prosenttia kalliimpi, mutta ei yhtään enempää. Halutulla CLT-tekniikalla rakennetun rakennuksen tarkoista kustannuksista on vaikea tehdä tarkkaa arviota. Pitää myös muistaa, että on muunkinlaista puurakentamista ja pitäisi pohtia puun ja betonin yhdistämistä rakentamisessa, jotta saadaan molemmista materiaaleista parhaat puolet. Puurakentamista tukee terveydelliset seikat esimerkiksi sisäilman ja rakenteen hengittävyyden osalta. Betonista rakennettaessa pitää huolehtia betonin kuivumisesta ja noudattaa nykyisiä ohjeita työmaiden sääsuojauksessa. Lisäksi tulee selvittää, että vaikuttaako CLT-rakentaminen mahdollisesti alentavasti uuden palvelutalon asukaspaikkojen määrään.

Sosiaalidemokraatit:

Rakentamisen kokonaiskustannusten vertailuun on olemassa hyvin erilaisia laskelmia, myös kaupungin käyttämät arviolaskelmat Tervaskannon korvaavasta rakennuksesta ovat eläneet valtavasti matkan varrella. On aivan mahdollista, että puurakentamisversio ei ole sen kalliimpi kuin betoninen rakennus, kun huomioidaan rakennushankkeen kaikki vaiheet. Puurakentamisen edistämisessä on paljon positiivisia puolia muun muassa ekologisuus ja kotimaisuus. Puurakentaminen on yksi parhaista keinoista vähentää rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä.

Vasemmistoliitto:

Katsotaan ensin, miltä tarjoukset näyttävät uuden Tervaskannon suhteen. Somerolta löytyy monenlaisia asiantuntijoita puurakentamisen suhteen. Ja suurin osa tietää, että CLT-ratkaisu on 10–30 prosenttia kalliimpi kuin perinteinen teräsbetoniratkaisu. Runkoratkaisu saattaa olla kalliimpi, mutta perustuksissa säästetään, kun CLT-runko on monta kertaa kevyempi kuin teräsbetonista tehty. Puurakentaminen on tulevaisuutta, puuta meillä riittää ja se uusiutuu. Teräs ja betoni vaativat paljon energiaa, kaivostoimintaa ja kallion murskausta. Ne eivät uusiudu.

Vihreät:

Uusi Tervaskanto saa olla puurakenteisena kalliimpi kuin betoninen vaihtoehto. Kyseessä on investointi, minkä käyttöikä tulee olla pitkä. Puurakenteisissa tiloissa on parempi sisäilma ja se vähentää niin työntekijöiden kuin potilaiden sairastumisia. Puu on myös materiaalina miellyttävä. Näin ollen kalliimpi lähtöhinta maksaa itsensä takaisin myöhemmin. Puurakentamisen puolesta puhuu myös ekologisuus sekä puun luonnollisuus. Puurakentamisesta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat minimaalisia verrattuna esimerkiksi betonirakentamiseen. Puu on lisäksi uusiutuva luonnonmateriaali.