Alustavan arvion mukaan yli puolella asiakkaista asiakasmaksut pienenevät

0
Sinikka Eskonen asuu Lamminniemessä. Vierellä kotihoidon esimies Mari Paasikivi.

Asiakasmaksulain muutokset käyttöön heinäkuun alusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutokset otetaan kunnissa käyttöön heinäkuun alusta lähtien. Lakimuutokset laajentavat kunnallisten palvelujen maksuttomuutta, kohtuullistavat maksuja ja yhtenäistävät maksuperusteita.

Esimerkiksi kotihoidossa hoivamaksu määräytyy jatkossa ajasta, jonka hoitaja viettää hoidettavan luona. Tähän asti on laskettu käyntimääriä. Heinäkuun alusta lasketaan palvelutunteja kuukaudessa.

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon hoitajakäynnistä ei peritä 1.7. alkaen maksua. Alaikäisiltä asiakkailta ei enää peritä maksuja tutkimuksesta ja hoidosta poliklinikalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kunnalliset asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa ahdinkoa elämiseen. Pitkäaikaisen laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita.

Kuukausimaksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan vähennyksen alaisista nettokuukausituloista. Tuloista vähennetään lisäksi terveyden ammattihenkilön määrämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset.

Käyttövaraa pitää jäädä. Käyttövara nousee 140 eurosta 164 euroon kuukaudessa.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin arvioi, että uusi järjestelmä yksinkertaistaa ja selkeyttää asiakasmaksujen määräytymisperusteita. Henkilö ja hänen asioidensa hoitaja pystyvät seuraamaan paremmin, missä mennään.

– Uudistuksen tavoitteena on, että maksujen määräysperusteet ovat yhdenvertaiset ympäri Suomen. Uudistus tasa-arvoistaa väkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut eivät saisi aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta, toteaa Sorokin.

Asiakkaita ohjataan hakemaan ensisijaisesti asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä.

AluStavan arvion mukaan yli puolella asiakkaista asiakasmaksut pienenevät.

Uusi laki vähentää kuntien tuloja, kun maksutuotot alenevat. Perusturvajohtaja Sorokin sanoo, ettei Someron vähenemissummaa pysty vielä arvioimaan.

Viime vuonna kaupunki keräsi asiakasmaksuja 3 430 300 euroa, josta terveyskeskusmaksuja oli alle 500 000 euroa.

Asiakkaille lähtee tiedote maksupäätösten mukana

Heinäkuun alussa voimaanastuvista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksista lähtee tietoa nykyisille asiakkaille.

Kesäkuun aikana pitkäaikaisessa perhehoidossa, palveluasunnoissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvat sekä kotihoidon palveluja saavat tulevat saamaan maksupäätösten mukana kaupungilta tiedotteen uudistuksista.

– Uudistuksen myötä asiakas- ja potilastietojärjestelmä saattaa aiheuttaa, etteivät maksupäätökset ja laskut kulje aluksi niin kuin pitäisi. Kannattaa odotella rauhassa. Tarkastuksissa voi olla ruuhkaa. Jälkitarkastuksia voidaan tehdä myös takautuvasti, kertoo kotihoidon esimies Mari Paasikivi.

Vaikka heinäkuun alussa tulee muutoksia, niin maksukattoon liittyvät uudistukset tulevat voimaan vasta vuoden 2022 alusta, jolloin maksukattoon sisällytettävien palvelujen määrä laajenee. Uusina maksuina lasketaan mukaan suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, terapioista perityt maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut.

Maksukaton seurantavastuu on jatkossakin asiakkaalla.