Hallituspaikat jakoon kaupungin yhteisöissä

0

Someron kaupunki valitsee säännöllisesti uusia jäsenehdokkaita omistuksessaan oleviin konserni- ja osakkuusyhteisöjensä hallituksiin sekä eräiden keskeisten yhdistysten hallituksiin.

Valinnat tehdään normaalisti näiden yhteisöjen vuosikokouksissa kesäkuun loppuun mennessä. Poikkeuksiakin on, sillä eräiden yhteisöjen hallitukset valitaan vasta syyskokouksissa.

Kaupunginhallituksen asialistalla oli koota yhteen viimeisimpien kunnallisvaalien jälkeen tämänkin vuoden kesäkuun lopulla pidettäviä yhtiökokouksia, joissa uusia hallitus- ja jäsenvalintoja tehdään.

Kaupunginvaltuuston puolueet sopivat ennalta, ketkä henkilöt ovat soveltuvia tekemään vaativaa hallitustyötä.

Toimialan tuntemuksen lisäksi tehtävä edellyttää riittävää liiketoiminnan ja talouden osaamista ja myös kykyä ohjata toimitusjohtajaa tavoitteiden saavuttamisessa.

As Oy Someron Törmän hallituksen jäsenmäärä on kolme. Kaupungin nimeäminä hallituksessa jatkavat samat luottamushenkilöt kuin edellisten kuntavaalien jälkeen 2017. He ovat talouspäällikkö Marita Forsberg , Ilkka Koivuniemi (kesk.) ja kaupunginjohtaja Sami Suikkanen . Varalla ovat Janne Nurmi (ps.) ja Jutta Varjus (kok.).

Valinnat tehdään yhtiökokouksessa 30.5. Yhtiökokousedustaja on Jani Kurvinen (kesk.), äänivallan varakäyttäjä on Totti Nuoritalo (kok.). Äänetön edustaja on Ismo Valve (sd.).

Myös Kiinteistö Oy Somerasuntojen hallituksen jäsenmäärä on kolme. Jatkajina ovat samat luottamushenkilöt kuin edellä Törmänkin luettelossa.

Kiinteistö Oy Jukolantien hallituksen jäsenmäärä on niin ikään kolme. Samat henkilöt ovat jatkamassa kuin edellisenkin valtuuston aloittamisen jälkeen. He ovat Christer Friskopf (sd.), Heikki Tuomisto (kesk.) ja Jutta Varjus (kok.).

Yhtiökokousedustajat ovat samat kuin Törmässä.

Someron Jäähalli Oy:n hallitus on ehdolla jatkamaan samana: Tero Pirttilä (kesk.), varalla Hannu Kesäniemi (kesk.) sekä Juha Wiskari (kok.), varalla Ismo Valve (sd.).

Yhtiökokousedustaja on Ilkka Koivuniemi (kesk.), varaedustajana Kati Fonsell-Laurila (kok.). Yhtiökokous on 30.6.

Someron Lämpö Oy:n hallituksessa on seitsemän jäsentä. Muutoksia tuli hieman. Hallitukseen nimettiin jatkamaan Kati Fonsell-Laurila, Raila Hakamäk i (sd.), Antti Kotti (sd.), Jaana Kyyrä (kesk.), Eero Manni (kok.), Heikki Tuomisto sekä Mikko Virtanen (kesk.).

Yhtiökokousedustaja on Tero Pirttilä, äänivallan varakäyttäjä Jutta Varjus, äänettömänä on Riitta Lehtinen (sd.). Yhtiökokous oli eilen 28.6.

Someron Vesihuolto Oy:ssä on lämpöyhtiön tapaan seitsenhenkinen hallitus. Samat ovat ehdolla jatkamaan: Jarno Lehtimäki (kesk.), Riitta Lehtinen, Pia Maavirta (kok.), Markku Mäki-Teeri (kok.), Tero Pirttilä (kesk.), Riitta Ryhtä (kesk.) ja Ismo Valve.

Yhtiökokousedustaja on Ilkka Koivuniemi, äänivallan varakäyttäjä Pauli Eino (kok.) ja äänettömänä Antti Kotti (sd.). Yhtiökokous on tänään.

Kiinteistö Oy Jukolantien hallituksen jäsenmäärä on kolme, yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja yhtiökokouksen niin päättäessä varajäseniä.

Kaupungin nimeämät edustajat ovat Heikki Tuomisto, Christer Friskopf ja Jutta Varjus, yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi varsinaista yhtiökokousta kestäväksi kaudeksi, joka on kaksi vuotta.

Yhtiökokousedustaja on Jani Kurvinen, äänivallan varakäyttäjä Totti Nuoritalo ja äänetön Ismo Valve. Yhtiökokous on 30.6.

Lisäksi on pari muutakin merkittävämpää konserniyhtiötä, johon hallitus on nimetty kesäkuuta aiemmin.

Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n hallituksessa ovat Kari Ahlbom (kesk.), Riitta Lehtinen, Mirja Rouhiainen (kesk.) sekä Totti Nuoritalo. Valtiokonttorin edustaja on J yri Tapper.

Someron Talkkari Oy:n hallituksen muodostavat Ilkka Koivuniemi, Kaisa Vasama-Kakko (kok.), Hannu Kesäniemi (kesk.), Minna Kotti (sd.) ja Harri Känkänen (ps.).