Ensi syksynä Someron terveyskeskuksessa avautuu aikuis- ja seniorineuvola. Siellä neuvotaan ja ohjataan lähinnä yli 65-vuotiaita terveytensä hoitamisessa, toimintakyvyn säilyttämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tilat ovat neuvolassa.

– Yritetään päästä hiukkasen aikaisemmin kiinni asioihin ennaltaehkäisevillä palveluilla; sellaisilla, jotka edistävät toimintakykyä ja terveyttä. Tavoitteena on, että kotona asuvan turvallisuudentunne kasvaa ja ikäihminen pystyy asumaan kotona mahdollisimman pitkään, selvittää perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Neuvolan työparina on terveyskeskuksen palveluohjaaja ja seniorihoitaja, jolla on muistihoitajan pätevyys. He kartoittavat tilanteen. Tarvittaessa asiakas ohjataan hänelle sopivien palveluiden piiriin, esimerkiksi terveydenhoitajalle tai lääkärille. Palvelun tarjoajina voivat olla myös esimerkiksi seurakunta ja järjestöt.

Tarkoitus oli kutsua terveystarkastuksiin kaikki yli 75-vuotiaat.

– Tarkastuksia tehdään, mutta ei ehkä niin järjestelmällisesti, eikä siinä laajuudessa kuin oli alunperin mietitty.

Toimintaa suunnataan nuorempiinkin ikäluokkiin, sillä halutaan saada haaviin heitä, joilla on terveydellisiä haasteita. Myös palveluista tiedottamista halutaan parantaa ja madaltaa yhteydenottokynnystä, jotta hakeudutaan ajoissa palveluiden piiriin.

– Toiveena on saada ihmiset tarkkailemaan kuntoaan ja pitämään siitä huolta, toteaa Sorokin.

Perusturvalautakunta esittää, että kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seniorihoitajan työsuhteelle.

Ikäihmisten neuvolan perustaminen ei juurikaan lisää kaupungin menoja. Kuluiksi on arvioitu 20 000 euroa vuodessa.