Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuudessa olisi parannettavaa.

Otan esimerkiksi suositun ja paljon käytetyn reitin Pärnämäentieltä Takalantielle ja siitä Rantatien kautta keskustaan, jatkuen Heikintien ja Metsätien kautta.

Reitin varrella on monia vaarallisia kohtia. Esimerkiksi Takalantie on osittain kapea ja siinä liikkuu raskasta kalustoa. Rantatien ja Kaislatien risteyksessä jalankulku- ja pyörätie tulee osittain ajoradan puolelle ja on ainakin satunnaisesti kulkeville autoilijoille vaikeasti hahmotettava.

Jokitien kohdalla ei ole huomioitu laisinkaan sinne menevää tai sieltä tulevaa kevyttä liikennettä, varsinkaan pyörätuolilla liikkuvia, joiden on kierrettävä läheisen kerrostalon liittymän kautta.

Vanhantien ja Rantatien liittymä on jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen kannalta suoraan sanottuna susi ja vaarallinen, varsinkin jos on aikomus kääntyä joen suuntaan. Tässä vain muutama erimerkki.

Pyörätuolilla liikkuvan avustaja


Tulevaisuutta tekemään

Kymmenen tuhannen asukkaan palvelurakennetta on mahdotonta ylläpitää kahdeksalla tuhannella asukkaalla. Siksi Someron kaupungin kehittymisen kannalta avainasemassa on väestön määrän kääntäminen kasvuun. Se vaatii paitsi syntyvien lapsien määrän kasvua, myös paikkakunnalle muuttavia ihmisiä.

Siihen, asettuuko joku Somerolle asumaan, vaikuttavat merkittävästi työmahdollisuudet, edullinen asuminen, mahdollisuus sujuvaan arkeen eli toimivat palvelut sekä harrastusmahdollisuudet. Olen pohdiskellut, mikä yhtälössä mättää, kun Somerolla tuntuu olevan näissä kaikissa melkeinpä parhaat mahdolliset valttikortit käsissä. Yksittäisillä some-kampanjoilla tai tonttien alennusmyynneillä ei tilannetta muuteta.

Asian ydin on siinä, että meidän on pidettävä kiinni hyvästä palvelutasosta. Tämä ei ole itsestäänselvyys kuntatalouden tiukentuessa. Kurjistamiseen ei ole varaa ja palveluissa on myös kehitettävää. Ikäihmisten arkeen kuuluu harrastaminen, rupattelu ja ulkoilu asuinmuodosta riippumatta. Nämä pitää mahdollistaa jokaiselle. Lapsiperheille on tärkeää, että varhaiskasvatus järjestetään joustavasti ja laadukkaasti perheen tarpeisiin vastaten ja se, että opetusryhmät ovat kouluissa riittävän pieniä niin, että koulunkäynti sujuu ilman häiriöitä.

Meiltä on ponnistanut monia ainutlaatuisia persoonia, jotka ovat nousseet kansansuosioon. Somerolainen identiteetti perustuu voimakkaasti kulttuurin ja urheilun harrastamiseen. Näille palveluille on vuosien myötä muokkaantunut oma keskittymänsä kirjaston, uimahallin ja monitoimitalon muodostamalle alueelle. Jatketaan tätä kehitystä rakentamalla urheilukentän yhteyteen monipuoliset harrastusmahdollisuudet ylikalliin remontin sijaan. Tehdään kirjastosta entistäkin monipuolisempi kohtaamispaikka, joka palvelee mahdollisimman monenlaisia tarpeita.

Alkavalla valtuustokaudella meidän on aika lyödä valttikorttimme pöytään. Pidetään kiinni palveluista, pistetään rakenteet kuntoon nykyistä paremmalla päättäjien yhteistyöllä ja annetaan kuulua itsestämme paikkakunnan ulkopuolellekin. Jokainen somerolainen, valtuutetut etunenässä, on paikkakunnan kasvot ulospäin. Otetaan hymy huulille ja toivotetaan uudet ihmiset yhteisöömme tervetulleiksi.

Antti Kotti
kuntavaaliehdokas, sd.