Kaupungin elinvoimaisuus ja markkinointi puolueiden ykköstavoitteet

0
Somero-lehden vaalipaneeli pidettiin kirjaston Parvigalleriassa ilman yleisöä. Puolueita edustivat: eturivissä vasemmalta Riitta Ryhtä (kesk.), Päivi Eronen (vihr.) ja Reima Anolin (kd.), takarivissä vasemmalta Jani Norrby (kok.), Antti Kotti (sd.), Heikki Lehtinen (vas.), Juha-Pekka Sjöberg (liik.) ja Matias Mäkinen (ps.).

Kaikki Somerolla kuntavaaleissa ehdolla olevat puolueet olivat edustettuina Somero-lehden vaalipaneelissa. Puolueiden mielipiteet toivat esille Reima Anolin kristillisdemokraateista, Päivi Eronen vihreistä, Antti Kotti sosiaalidemokraateista, Heikki Lehtinen vasemmistoliitosta, Matias Mäkinen perussuomalaisista, Jani Norrby kokoomuksesta, Riitta Ryhtä keskustasta ja Juha-Pekka Sjöberg Liike Nytistä.

Puolueet olivat kovin yksimielisiä asioista. Torin siirto nykyiseltä paikaltaan Kiiruun puistoon kulmaan, kuten Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijat ovat kilpailutöissään luonnostelleet, ei saanut kannatusta.

Kaikki muut paitsi sosiaalidemokraatit haluavat pitää torin nykyisellä paikallaan Hämeentien varressa. Demarien mielestä nyt se on sivussa ja tori kuuluu sinne, missä ihmiset liikkuvat.

Puolueet nimesivät kolme tärkeintä asiaa, joita ajavat tulevalla valtuustokaudella. Kaupungin markkinointi muualla asuville nousi ykköseksi.

Vasemmistoliitto markkinoisi Someroa mainioilla palveluilla erityisesti pääkaupunkiseudulle. Hyvä terveyskeskus, mahdollisuuksia harrastaa, kulttuuri korkealla ja kaikki on lähellä.

– Kaikki on vieressä. Muualta muuttaneet näkevät palvelut paremmin, totesi vasemmistoliiton Heikki Lehtinen.

Kakkoskohde on huolehtia kaupungin kiinteistöjen kunnosta. Kolmosena tuli palvelujen pitäminen vähintään nykyisellä tasolla.

Kokoomuksesta tärkeää on saada keskeneräiset asiat kuntoon, kuten oppimisympäristöselvitys, vanhusten palvelutalo ja pitää nykyiset rakennukset kunnossa ja turhat kiinteistöt pois pyörimästä.

Kaupungin menot kuriin. Hyvinvoivaa kuntaa tulee markkinoida ulos, ja ylläpitää yritysten hyvinvointia niin, että muualtakin tullaan tänne.

– Villi heitto on erikoistua etätyöhön, perustaa asumislähiö ja näyttää, että täällä pystyy tekemään töitä ja myös asumaan. Uusia ja radikaalejakin ideoita tarvitaan, heitti kokoomuksen Jani Norrby.

Keskustalle ykkösasia on Someron kaupungin vetovoimaisuus yritysten ja asukkaiden näkökulmasta.

– Somerolle pitäisi saada yrityksiä, jotka eivät tarvitse toimintaansa maanteitä, vaan tietoverkkoja, oli keskustan Riitta Ryhtä pohtinut.

Keskusta pitää tärkeänä, että jokaiselle vanhukselle, joka tarvitsee sitten apua kotona asumiseen, päivätoimintaa tai kuntoutusta, tai asui missä tahansa yksikössä, niin saa sen omalta paikkakunnalta. Keskusta puolustaa kyläkouluja. Pienten ykkös-, kakkosluokkalaisten ja päiväkoti-ikäisten koulunkäynti ja päiväkotipalvelut pitää turvata myös kauempana keskustasta asuville, Oinasjärvelle ja Pitkäjärvelle.

Liike Nytin mielestä Someron elinkeinoelämällä tulee olla toimintasuunnitelma pitkällä aikavälillä, toimivat yhteydet ja saada paikkakunnan vetovoima esiin.

– Vähemmistöistä tulee huolehtia. Hyvä esimerkki on Salon Ihme ja Kumman toiminta. Tulee saada erityisnuoria enemmän työelämään kiinni. Pidetään hyvistä liikuntapalveluista kiinni, luetteli Liike Nytin Juha-Pekka Sjöberg.

Kristillisdemokraattien Reima Anolin toivoi urheilulinjaa Someron kouluun. Kiiruun koulukeskus olisi sille ihanteellinen paikka urheilukentän, monitoimitalon ja uimahallin kupeessa. Ykkösprioriteetteihin kuuluu myös kyläkoulujen säilyttäminen.

Kakkosena kristillisdemokraattien listalla on saada vanhusten palvelutalo ja muut nyt vireillä olevat hankkeet rakennettua, kun perusturva-asiat ovat vielä kaupungin omassa päätösvallassa. Kolmas kohde on ympäristö ja luontopalvelujen kehittäminen.

– Nämä kolme asiaa yhdessä on hyvä markkinointikooste. Niillä löytyy pääkaupunkiseudulta halukkaita muuttajia Somerolle, arvioi Anolin.

Vihreät toivoo, ettei kaupunki tingi palvelurakenteesta.

– Meillä ei ole varaa lakkauttaa kouluja ja päiväkoteja, jos haluamme tänne lisää asukkaita, totesi Päivi Eronen.

Vihreistä Someron yksi vetovoimatekijä on luonto. Heistä etätyönteko, erikoislukio ja niiden ympärille liittyvä markkinointi eivät ole pöllömpiä ajatuksia. Somero on ihanteellinen paikka monen asian suhteen.

Sosiaalidemokraateille ykkönen on kaupungin elinvoimaisuus.

– Muuttajat tulee ottaa yhteisön jäseniksi. Pidetään palveluista huolta ja tehdään asiat paremmin. Kun on hyvinvoivia ihmisiä, niin kaikki menee paremmin, painotti Kotti.

Perussuomalaisille tärkeitä ovat kaupungin elinvoima; miten saadaan Somerolle ihmisiä ja täällä asuvat tyytyväisiksi.

– On otettava kaikki keinot käyttöön, sanoi Mäkinen.

Hän ehdotti vauvabonusta. Syntyvyyden ja lapsimäärän kasvuun liittyy sekin, että paikkakunnalla pystytään säilyttämään koulut ja päiväkodit. Lakkausten tielle ei pidä lähteä.

Perussuomalaisten kolmen kärjessä ovat vanhuksiin liittyvät palvelut, vanhusten ja heidän omaisten jaksaminen.

Hajontaa syntyi siitä, millä summalla kaupungin tulee satsata markkinointiin muualle asuville. Vihreät laittaisi 10 000 euroa, vasemmistoliitto ja kokoomus 30 000, keskusta 40 000, kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit 50 000, Liike Nyt 80 000 ja perussuomalaiset 100  000 euroa.

Kaikki puolueet ovat valmiit säästämään Oinasjärven ja Pitkäjärven alakoulut. Kirkonmäen koulun kohdalla vain keskusta vastasi ei.

– Kaukana keskustasta olevia kouluja tulee kehittää, jotta nämä alueet pysyvät elinvoimaisina ja asukkailla elinolot säilyvät. Keskustassa on kaksi alakoulua: Joensuun ja Kirkonmäen. Jos oppilasmäärät laskevat merkittävästi, niin silloin mieluummin tulisi säilyttää Joensuun kuin Kirkonmäen koulu, perusteli keskustan edustaja.

Tarvitaanko kouluissa kasvis- ja lähiruokapäiviä? Kaikki puolueet olivat lähiruokapäivän kannalla. Kristillis- ja sosiaalidemokraateista kasvisruokapäivä ei ole välttämätön.

– Kasvisruokavaihtoehto on hyvä. Mutta ei ole tarpeellista, että on yksi päivä viikossa kasvisruoalla, perustelivat demari ja kristillisdemokraatti.

Vihreistä on hyvä oppia syömään kaikenlaista ruokaa.

– Vaihtoehto on oltava, oppilaat itse päättävät, totesi perussuomalainen.

Panelistit totesivat yhdestä suusta, että jätevedenpuhdistamon remontti on tehtävä, kun laki niin vaatii. Korjaukset tulee maksaa veroeuroista ja kaupungin on otettava tarvittaessa lainaa.

– Välttämättömät remontit ovat niitä, joihin meidän pitää varata rahaa, tuumasi kristillisdemokraattien Anolin.

– Sitä vartenhan kunnallisveroja maksetaan, että saadaan perusasiat kuntoon, totesi vihreiden Eronen.

– Hulevesimaksu lienee huonoista ratkaisuista se vähiten huono, tuumasi demarien Kotti.

– Laitetaan vaikka velalla kuntoon. Ei pelkästään huleveden hallinnalla asiaa ratkaista. Mutta pakkoliittäminen verkostoon ei ole hyvä asia, sanoi perussuomalaisten Mäkinen.

– Hulevesien kuntoonlaitto vähentää puhdistamon kuormitusta. Täytyy turvautua lainanottoon, koska vesihuollolla ole sellaisia rahoja, totesi vasemmistoliiton Lehtinen. Hän muistutti, ettei taksoja saa nostaa liian korkeiksi, sillä hillittömät maksut eivät houkuta muuttamaan Somerolle.

– Siksihän kunnallisveroa maksetaan. Se on faktaa, että tarvitaan lainanottoa, sanoi kokoomuksen Norrby.

– Myös jätevesiverkostossa on korjattavaa. Kun rakentamiseen otetaan lainaa, se tulee väistämättä korottamaan taksoja. Täytyy pitää huoli, etteivät taksat ole kohtuuttomia. Tapa, jolla tästä ongelmasta selvitään ei saa olla verokorotukset, totesi keskustan Ryhtä.

– Veronkorotukset ovat jo tapissa. Korot ovat alhaalla, joten laina on ratkaisu, sanoi Liike Nytin Sjöberg ja painotti tarkkojen suunnitelmien ja selvityksien merkitystä.

Ulkoilureittejä jokainen puolue piti tärkeinä, mutta asvaltoituun kevyen liikenteen väylään Someron keskustasta Somerniemen kesätorille suhtauduttiin epäilevästi hankkeen kalleuden ja rahoituksen epävarmuuden vuoksi.

– Ulkoilu- ja pyöräilyreitit kannustavat liikkumaan, mutta pyörätie Somerniemelle on kallis investointi ja Ely tuskin lähtee mukaan. Applikaatiot on hyvä idea, totesi vasemmistoliittolainen.

– Meillä on paljon vapaaehtoisia, joiden tietämystä voisi käyttää ulkoilureitteihin, tuumasi kokoomuslainen.

– Ulkoilureitit ovat kuntalaisia aktivoivia. Asvaltoitu väylä Somerniemelle on kallis ja epärealistinen. Voisi etsiä jo valmiita turvallisempia reittejä, pohdiskeli keskustalainen.

– Applikaatio olisi hyvä, tuskin niin kalliskaan. Sitä kannattaa selvittää, jatkoi hän.

– Kevyen liikenteen väylien tulisi olla osa isompaa tiekokonaisuutta Helsingin suuntaan. Yhteistyötä kannattaa tehdä, esimerkiksi Lohjan kanssa. Paikkakunnan markkinointimielessäkin on tärkeää, että väylät ovat kunnossa, totesi liikenyttiläinen.

– Luontopolut ja hyvinhoidetut reitistöt ovat ehdoton voimavara paikkakunnalle, ja nostavat Someron arvoa. Tutkitusti luonnossa liikkuminen parantaa terveyttä, erityisesti mielenterveyttä, sanoi kristillisdemokraatti.

– Applikaatio on hyvä ehdotus. Hienoa, jos olisi valmiina testattuja reittejä ja Someron pyörätiekartta. Meillä on jo nyt olemassa turvallinen reitti Ihamäen kautta Somerniemelle. Kun Helsingintietä tulevaisuudessa korjataan, niin siinä vaiheessa tulee muistaa levennys pyöräilijöille, pohti vihreät.

– Turuntien kunnostusta turvallisemmaksi on odotettu pitkään, samoin Kultelan suuntaan. Ei kannata heti nostaa käsiä ylös, kun on kallista. Mahdollisuudet kannattaa käydä läpi. On Ely-keskus. Pitkin Suomea on kylttejä, joissa lukee: EU on rahoittanut tätäkin pätkää. Tehdään pyörätietä pätkissä, vaikka ensin koululta Rauhankalliolle asti. Toivoisin suunnitelmallisuutta ja luovuutta, tiivisti demari.

– Jokaisen on hyvä liikkua ja mitä matalammalla kynnyksellä liikkumaan pääsee, niin sen mukavampi. Kansalliset tukimuodot tulee käydä ensin läpi, sitten EU ja miksei joukko-ostamistakin kannata harkita. Osallistutetaan kuntalaisia, selvitetään, miten ne polut menee ja tehdään opasteita, ja kaupungille vastuu niiden ylläpidosta, ehdotti perussuomalainen.

Meneillään kysymys, siirretäänkö Someron torin paikkaa Hämeentieltä Kiirun puiston tuntumaan. Ainoastaan demarit olivat siirron kannalla, muut pitäisivät sen nykysijoillaan. Vaalipaneelin veti Markku Kankare.

Se, miten Somero selviää soteuudistuksen koukeroissa, mietitytti. Todettiin, ettei väistämättömälle voi mitään. Uudistus on myös mahdollisuus.

Liike Nyt kannatti palvelusetelimallia, jota voi käyttää niin julkisilla ja yksityisillä palveluntuottajilla.

– Kaupunki tarvitsee sopeutuskeinoja. Ne tehdään hallintopuolelle ja saadaan sieltä säästöjä, jatkoi Liike Nyt.

Keskusta ja kokoomus katsoivat yhtälön olevan vaikea. Keinoksi he löysivät jatkuvan toiminnan kehittämisen.

– Selviämme toimintaa kehittämällä. Siitä ei ole hyötyä, että jäädään paikoilleen. On pystyttävä toteuttamaan palvelut mahdollisimman hyvin, arvioi keskusta.

– Leikkauksia joudutaan tekemään. Toiminnan kehittäminen on tärkeää, korosti kokoomus ja ehdotti ottamaan opiksi korona-ajasta.

– Pystyttiinhän toteuttamaan hybridimallikin, miksei vastaavasti voisi käydä myös sote-uudistuksessa.

Vasemmistoliiton mielestä väkeä ei kannata pelotella.

– Meiltä poistuu valtava määrä velvoitteita. Tulot pienenevät, mutta myös menot. Ei pitäisi olla katastrofi. Tervettä järkeä ja hyvin hoidettua taloutta.

– Auttaako liika pelottelu. Eiköhän me tästä selvitä. Mietitään virkojen tulevaisuutta eläköitymisen myötä. Milloinka syömävelka auttaa, eikö se ole lopun tie, totesi perussuomalaiset.

– Kun se sote sieltä vaan tulisi, että pystytään kehittämään kuntaa. Se voi olla meille helpotus, sillä perusturvan menot ovat ne suurimmat ja muutokset niissä heilauttavat kunnan taloutta, tuumasivat sosiaalidemokraatit.

– Meidän tulee huolehtia Someron elinvoimaisuudesta, jotta yritykset pyörivät ja ihmiset jaksavat. Ei lähdetä kurjistumisen kierteeseen. Se on itseään toteuttava noidankehä, jota tulee välttää, jatkoi demari.

– Sote on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Emme halua Somerosta kuihtuvaa aluetta, niitä kyliä on liikaa nähty. Palvelurakennetta ei pidä kuihduttaa, eikä varsinkaan koulutuksesta tinkiä, korostivat vihreät.

– Olisi hyvä saada rakennettua vanhusten palvelutalo vielä kun peruspalvelut ovat oman kunnan hallinnassa. Kun meillä on hyvät perusturvan palvelut, niin sillä turvataan työpaikat ja lähellä asuminen. Perheet ja omaiset pystyvät asumaan ja näkemään toisiaan kotikaupungissa, viestivät kristillisdemokraatit.

Kuinka monta euroa per asukas kunnan pitää satsata kulttuuriin vuodessa? Perussuomalaiset kohdentaisivat kaupungin budjetista viisi euroa somerolaista kohden, kristillisdemokraatit ja keskusta 15 euroa, kokoomus 20, vasemmistoliitto ja Liike Nyt 30, demarit 40 ja vihreät 50 euroa.

Puolueet jakaisivat 100 000 euron ylimääräisen rahapotin kaupungin markkinointiin, jotta paikkakunnalle saadaan lisää väkeä, mutta myös nuorten auttamiseen, perusturvan henkilökunnan jaksamiseen ja palloiluhallin suunnitteluun.

Perussuomalaiset laittaisi sata tonnia kampanjointiin ja kaupungin markkinointiin, että saadaan uusia asukkaita ja lisättyä elinvoimaa.

Demareista kertasumma on hyvä kohdistaa tärkeän voimavaran, perusturvan henkilöstön jaksamiseen ja antaa heille korona-ajalta bonusta.

Vihreiden mielestä nuoret ovat olleet laitapuolen asemassa. Nuorten toimintatarjontaa monipuolistettaisiin, jotta jokaisella nuorella olisi mahdollisuus harrastaa varallisuudesta huolimatta.

Kristillisdemokraatitkin kohdentaisivat avun nuorille ja tukemaan heidän harrastustoimintaansa.

Vasemmistoliitto panisi osan summasta palloiluhallin suunnitteluun, jotta jatkossakin voitaisiin pelata futsalia liigatasolla. Hallista hyötyisivät muutkin joukkuepelit. Loppu menisi seuroille valmentajien koulutukseen.

Kokoomus totesi, että nuorten mielenterveysasioita saadaan laitettua oikeaan suuntaan.

Keskusta halusi investoida asiaan, joka jää pysyväksi. 100 000 kohdennettaisiin nuoriin ja ikääntyneisiin, jotta he voivat kokoontua. Samalla lisätään yhteisöllisyyttä.

Liike Nyt satsaisi elinkeinoelämään; sellaiseen, mistä saadaan kuntaan lisää veronmaksajia, yrityksiä ja asukkaita. Se luo hyvinvointia, ja on perusta kaikelle.

Vaalipaneelikysymykset

– Pitääkö Someron tori siirtää nykyiseltä paikaltaan, niin kuin Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijat ovat kilpailutöissään luonnostelleet Kiiruun puiston kulmaan/Kiiruuntielle? Löytyykö parempi paikka?

– Uudet jätevedenpuhdistamon lupaehdot pitää täyttää lähivuosina. Miten saadaan rahoitus Someron jätevedenpuhdistamon välttämättömiin saneerauksiin?

– Ulkoilureittien kartoitus Somerolle on ollut hankkeissa pitkään. Esimerkkinä voisi olla älypuhelimen applikaatio, joka opastaa erilaisia reittivaihtoehtoja reitin esimerkiksi Somerniemen kesätorille. Tarvitaanko Somerolle tällaisia ulkoilureittejä? Entä asvaltoitu pyöräilyreitti kesätorille? Kannattaako puolueenne ulkoilureittejä, entä pyöräilyreittiä kesätorille? Mistä saadaan rahat?

– Miten markkinoitte Someroa muualla asuville? Paljonko puolueenne satsaisi rahaa tähän markkinointiin?

– Mitä mieltä Someron alakoulujen kohtalosta? Säästääkö Kirkonmäen, Oinasjärven ja Pitkäjärven alakoulut?

– Kuinka usein tarvitaan Someron kouluihin kasvisruokapäivä ja lähiruokapäivä?

– Mitkä ovat Someron keinot selviytyä, kun sote-uudistus toteutuu? On ounasteltu, että kun kuntien tuloista puolet siirtyy hyvinvointialueille, ja velat jäävät pääosin kuntien vastuulle. Mikä on paras sopeutuskeino: leikkaukset opetuksesta, kulttuurista, viranhaltijoiden määrästä, lisävelka vai mikä?

– Mikä on kaupungin kulttuuriin laitettava summa per asukas?

– Jos Somero saa 100 000 euroa ylimääräistä rahaa, mihin kohteeseen sen Somerolla käyttäisitte?