Korona lisäsi ahdistusta

0

Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten kokema ahdistuneisuus ja yksinäisyys ovat yleistyneet merkittävästi. Tyttöjen ja poikien väliset erot ovat ahdistuksen kokemuksessa suuret. Näin kertovat Kouluterveyskyselyn 2021 ensimmäiset tulokset.

Kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta raportoi 19 prosenttia ikäluokkien oppilaista. Tytöt (30 %) kokivat ahdistuneisuutta huomattavasti yleisemmin kuin pojat (8 %).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että edellisiä kyselyjä korkeammissa luvuissa näkyy todennäköisesti pandemian vaikutus. Tytöt ovat olleet poikia enemmän huolissaan pandemiasta, erityisesti läheisten sairastumisen mahdollisuudesta. Etäopiskelu ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet tyttöihin poikia voimakkaammin.

Nyt on tärkeää panostaa nuorten yhteiseen toimintaan ja nuorisotyöhön myös Somerolla. Lisäksi tulee varmistaa opiskeluhuoltopalveluiden riittävyys ja kehittää nuorten mielenterveyden lähipalveluita.