Korotuspaineita kaupungin kiinteistöjen vuokrissa – Myös seurojen tilankäytön vuokrat menevät pohdittaviksi

0
Someron kaupunki rakensi Harjun alueen teollisuushallin vuonna 2014. Kuva Sauli Kaipainen

Kaupungin omistamissa kiinteistöissä on painetta vuokrien korotukseen.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo, että monissa kaupungin yrityksille vuokraamissa tiloissa vuokrat eivät kata kuluja eivätkä kiinteistöjen ylläpitokustannuksia.

– Vuokrahinnat eivät ihan vastaa eivätkä kata sitä, mitkä ovat kiinteistöjen menot.

Mäkinen myöntää, että korotustarpeista puhuminen on haasteellista.

– On pohdittava, koska tavallaan tullaan ”kipurajaan”. Jos vuokraa nostetaankin liikaa? Onko siinä sitten riski, jossa yrittäjät kokevat vuokran niin korkeaksi, että jopa miettivät yritystoiminnan siirtämistä jonnekin muualle.

Riskin vuoksi oikeaa vuokratasoa pohditaan yhdessä elinkeinotoimen kanssa.

– Elinkeinotoimen pitää olla asiassa vahvasti mukana, kun tilojen vuokria määritellään.

Toisaalta yrityksiä ei voida myöskään subventoida esimerkiksi verorahalla. Marko Mäkinen myöntää, ettei yhtälöä ole helppo ratkaista.

– Ei ole, juuri näin. Sehän siinä onkin se, mikä asiasta tekee niin haastavan.

Pikaisesti ei ole tapahtumassa mitään. Asioista lähdetään sopimaan yhteisessä keskustelussa kesälomien jälkeen. Työn alla asia joka tapauksessa on.

Sisäisissä vuokrissa vallitsee myös sama tilanne.

– Meidän pitäisi uusia sisäisen vuokran malli. Sisäisen vuokran määrittämiseksi mahdollisesti tullaan käyttämään ulkopuolista konsulttiapua.

Herää myös kysymys, lähteekö Somero toteuttamaan Forssan mallia, ja rupeaa laskuttamaan esimerkiksi urheiluseuroja liikuntatilojen käytöstä.

– Tiistaina johtoryhmässä jo heitin tästä asiasta palloa toimialoille. Toimialat, esimerkiksi sivistyksen toimiala, johon liikuntakin kuuluu, ovat vuokralla kaupungin tilakeskuksella. Ne, toimialat itse, vastaavat tilojen alivuokrauksesta. Siinä ei tekninen puoli ole enää mukana.

Mäkinen kertoo kysyneensä, haluaako esimerkiksi sivistyksen toimiala periä tiloista vuokria.

– Pallo on nyt sivistystoimialalla. Heidän tehtävä on pohtia, näkevätkö he asiaan tarvetta.

Teknisen ja ympäristötoimen taksat ovat parhaillaan Mäkisellä työn alla.

– Niitä on nyt pyritty päivittämään. Uudet taksat menevät aikanaan eteenpäin, mahdollisesti uuden valtuuston hyväksyttäviksi.

– Myös olemassa olevat taksat pitää toimielinten hyväksyttää. Monien kuntien kohdalla on tiedossa, että ne veloittavat esimerkiksi monitoimihallin taksoista. Ja esimerkiksi koulujen tiloista saatetaan veloittaa ulkopuolisia. On päätettävä, mennäänkö Somerolla entisen mukaan vai ruvetaanko veloittamaan jotakin.

Mäkinen huomauttaa, että Someron kaupungin kokoisessa kunnassa toiminta kuitenkin on yhteensä varsin pienimuotoista. Tilojen vuokraaminen ulospäin ei myöskään ole kovin yleistä.