Seurakunnan metsät hyvässä kunnossa

– Seurakunnan metsien tulevaisuus näyttää hyvältä. Metsälöistä löytyy eri-ikäistä puuta, eniten varttunutta kasvatusmetsää ja vähiten nuoria taimikoita. Metsäsuunnitelman neuvo on toimia maltillisesti, kuten tähänkin asti eli hakata pois vain sen verran, kuin on kasvua. Se tarkoittaa 14 000 kuutiota, kertoo Salometsän alueneuvoja Kuisma Munter, joka on laatinut Someron seurakunnan metsille metsätaloussuunnitelman vuosille 2021–2030.

Hän muistuttaa suunnitelman olevan ohje metsänhoitoon. Seurakunnan päättäjät tekevät aikoinaan omat arvionsa ja miten parhaaksi kulloinkin katsovat.

Seurakunta omistaa noin 200 hehtaaria metsää. Siitä runsaan 100 hehtaarin tila Paavola on Jakkulassa Somerniemellä ja vajaan 100 hehtaaria käsittävä Osa-Yrjölä Tuulipuistossa Pikku-Joensuun kylässä. Lisäksi pienempiä metsäkappaleita on Pappilassa, Kirkkorannassa Somerniemellä ja leirikeskuksen lähellä.

Suunnitelman mukaan kymmenen vuoden aikana on tarkoitus käydä läpi 100 hehtaaria ja siitä 25–30 prosentille tehdä päätehakkuita ja lopulle harvennuksia, ensiharvennuksia tai muita.

Seurakunnan metsät ovat hyvässä kunnossa. Hakkuita on tehty maltillisesti. Jatkossakin seurakunta tulee saamaan metsistään tuottoa.

10 vuoden aikana puulla voidaan kartuttaa seurakunnan tuloja noin puolella miljoonalla. Hakkuita voi tehdä 500 000 euron edestä, noin 50 000 euron vuosivauhtia. Kulut töistä ovat 40 000 euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan metsille laaditun metsätaloussuunnitelman.