Lukija kyselee: Miksi Somerolle?

0
Edellisten kuntavaalien jälkeen luottamuspaikkoja jaettiin näin sopuisasti.

Miksi Somerolle?

Keskustapuolue toi Somero-lehdessä selvästi esille kantansa lähikouluista.

Keskustaehdokkaiden keski-ikä on 49,8 vuotta. Olisikohan tämä syy keskustan kantaan, kun lapsiperheen arki on kaukana menneisyydessä.

Miksi siis muuttaisin Somerolle, jos lapsi joutuu istumaan koulukuljetuksissa tunteja joka päivä. Mikä voisi olla vanhemmille tärkeämpää, kuin sujuva arki lasten kanssa.

Keskustan ehdokkaat voisivat tehdä aikamatkan omaan lapsiarkeen. Tai jos päivähoitopaikkaa ei ole esimerkiksi Somerniemellä, Helsingin suuntaan työmatka-aika pitenee kahdella tunnilla päivässä. Olisiko sittenkin parempi muuttaa Pusulaan?

Eikö juuri Keskustan tulisi pitää huolta siitä, että haja-asutusalueiden palvelut eivät heikkene. Nyt pitää kyllä perustella hyvin, että antaisin ääneni teille.
Maalle 20 vuotta sitten

Mitäs mei Somerol

Kyl meitil on montaa lai tääl omal paikkakunnal.

Meitil on maailmanmestariki ja sit on usjemmanki suamemmestarii, maajoukkueväkkee ja muuta semmost.

Niij ja on meitil ihan oikja rinsessakin, joka kuuluu semmose ruhtinaskunnan päällikkösukkuu, mikä alko jo 1300-luvun pualvälis.

Om meitil kans oikee hyvvii kirjailijoitaki ja laulu- ja soittoihmisiikin, niin et kyl tääl kulttuuriikin on.

Niij ja meijjä lämpöölaitoski toimii kokonas uusiutuval enerkial, kun Helsinkis niil ov vaa 14 rosenttii uusiutuvvii.

Aikonas meittii sanottii suureks Someroks, kun sota-aikanaki mei yksistäs annettiin kansanhualtoon yhtä paljo ruakaa, kun koko Mikkelin lääni yhteens.

Niij ja ollaam mei kansa muutenkin parempii kun toiset. Yhrel pakkakunnal ne sai sopimattomal suunsoitol vähennettyy ulkopualelt tullut avustust ¾ siit, mitä niil aluks oli luvattu. Mut tässäki Somero on pannu paremmaks. Meitil yks valitus purotti viäl enemmän, koko ulkopualisen avustuksen urhielukentält, ainaki täl kertaa, ja yks toine purotti 2,3 miljoonan kaupan nii, et nyt vanhoi ihmisii pittää hoitaa muhal, kun Somerol ei mahru.

Mut mitäs mei tähäj jäärää. Mennään etteempäin ja tehrään taas Somero suureks. Otetaan kaikki mukkaan, tehrään yhres töitä ja pannaan asjat reeraan ja hoiretaan hommat niin et kaikil on hyvä olla, niin vanhoil kuin nuaril.

Oikeim mukavaa kessää vaan teitil kaikil!
Matias Roto

Sanoja ja tekoja

Antti Kotti kirjoitti SDP:n vaalilehdessä Someron kaupungin ja Mehiläisen välillä vuonna 2018 hyväksytystä sopimuksesta koskien uuden palvelutalon rakentamista. Kotti toteaa, että päätös tehtiin tiukalla äänestyksellä ja kaupunginhallitus olisi voinut nopeuttaa asioiden kulkua ottamalla asian uudelleen käsittelyyn. Todellisuudessa valtuusto hyväksyi sopimuksen yksimielisesti. Myös Kotti ja päätöksestä hallinto-oikeuteen valittanut Riitta Lehtinen (sd.) olivat hyväksymässä sopimusta. Kotin ajatus, että kaupunginhallitus olisi hallinto-oikeuteen annetun lausunnon yhteydessä voinut muuttaa valtuuston päätöstä on erikoinen ja hallintosäännön vastainen.

Palvelutalohankkeen suunnittelussa lähdettiin siitä, että kaupungin ei ole järkevää sijoittaa miljoonia uuteen rakennukseen, joka sote-uudistuksen myötä siirtyy hyvinvointialueen hallintaan. Rakentamisesta aiheutuneet velat jäisivät kaupungin hoidettavaksi samaan aikaan kun sote-uudistus vie puolet tuloista ja menoista ja uutta velkaa tultaisiin tarvitsemaan myös kaupungin omaan toimintaan liittyviin investointeihin.

Antti Kotti on palvelutalohankkeen ohjausryhmän jäsen. Hän oli itse neuvottelemassa sopimusta, tekemässä siitä ehdotusta valtuustolle ja valtuutettuna hyväksyi sen. On ikävää, että hän nyt esittää sopimuksen olleen huono ja hänen mukaansa olikin hyvä, että se kaatui. Jos sopimus sisälsi hänen esittämiään puutteita, miksei hän selvityttänyt niitä tuolloin ohjausryhmässä etukäteen? Kokonaisuutena sopimus oli kaupungin kannalta hyvä. Toimintaympäristö vain muuttui valitusprosessin aikana niin paljon, että Mehiläinen vetäytyi hankkeesta.

Eri vaiheiden jälkeen kaupunki päätyi rakentamaan palvelutalon itse. Päivää ennen kuin teknisen lautakunnan oli määrä käynnistää hankkeen suunnittelun kilpailutus, kaupunginhallitus päätti kokoomuksen ja SDP:n äänin, että on selvitettävä niin sanottu puurakentamisvaihtoehto. Puurakentamisessa ei ole mitään pahaa, mutta kun oltiin jo lähes kolme vuotta aikataulusta myöhässä eikä kaupungilla ole aiempaa kokemusta puurakentamisesta, oli arvattavissa, että hanke tulee entisestään viivästymään.

Uusi palvelutalo on ollut valtuustokauden tärkein hanke. Neljässä vuodessa ei ole päästy edes alkuun. Olen pahoillani, että luottamushenkilöt eivät ole pystyneet parempaan. Yhteistyön lisäksi luottamushenkilöiltä pitää edellyttää myös parempaa sitoutumista tekemiinsä päätöksiin.

Kotti toteaa kirjoituksensa lopuksi: ”Kunhan vain saataisiin se palvelutalo rakennettua ilman lisäviivytyksiä. Paikat tarvitaan kipeästi.” Olen samaa mieltä. Olisin toivonut, että SDP edes jossain kohtaa olisi ollut asiaa edistämässä.
Tero Pirttilä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kesk.)

Someron politiikka kaipaa enemmän aitoa yhteistyötä

Keskustan vaalilehdessä todettiin, että somerolaiset ansaitsevat parempaa päätöksentekoa. Tämä hieman ihmetyttää minua, koska onhan Keskusta ollut Somerolla jo vuosikymmenet ylivoimaisesti suurin puolue ja sillä on nytkin sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan että kaupunginhallituksen puheenjohtajan tärkeät luottamustoimet hallussaan. Onko Keskusta siis epäonnistunut omassa politiikassaan vai onko syy ollut aina muissa puolueissa?

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä ja päivittäistä poliittista toimintaa kunnassa. Olisiko hallituksen puheenjohtajan tullut aktiivisemmin yrittää löytää yhteisiä ratkaisuja esillä olleisiin ongelmiin?

Yhteistyö ei voi olla sellaista, että muiden tulee aina olla samaa mieltä suurimman puolueen kanssa, vaan erilaisista näkemyksistä tulee pyrkiä löytämään yhteinen ratkaisu somerolaisten parhaaksi.

Someron urheilukenttähanke ei etene johtuen Someron Rakennusperinneyhdistyksen tekemästä suojeluesityksestä. Asian lopulliseen ratkaisuun voi mennä vielä pitkä aika, joten Someron Kokoomuksen hallitus teki jo viime tammikuussa kompromissiesityksen, jotta kenttäaluetta päästäisiin laittamaan kuntoon mahdollisimman nopealla aikataululla. Tämä esitys on kuitenkin valtapuolueen taholta jätetty kokonaan huomioimatta.

Kokoomuksen esityksen mukaan kenttä kunnostettaisiin perusteellisesti esillä olleiden suunnitelmien mukaan kuitenkin ilman kahta lisäjuoksurataa. Kentän katsomo ja sosiaalitilat laitettaisiin myös kuntoon ja lukion väistötila myytäisiin, koska se ei ole tarkoitettu pysyvään käyttöön. Tällä suunnitelmalla kenttä katsomoineen saataisiin kunnostettua edullisemmin ja rahaa jäisi vielä muiden ulkokenttien rakentamiseen. Alueesta voisi tulla somerolaisten olohuone, jossa viihtyisivät kaikki vauvasta vaariin.
Pauli Eino
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja