Someron yläkoulussa on hienoa ja tärkeä puhekilpailuperinne. Yhdeksäsluokkalaiset harjoittelevat oppitunnilla puheen kirjoittamista ja pitämistä. Kärkikymmenikkö pääsee muiden yläkoululaisten eteen tuomaan itselleen tärkeän asian esille.

Kilpa on ollut kovatasoinen. Nuoret uskaltavat ottaa esiin hyvin henkilökohtaisiakin aiheita. Usein ne ovat myös yhteiskunnassa pinnalla olevia asioita, kuten hyvä itsetunto, koulukiusaaminen ja mielenterveysongelmat.

Puheella pystyy ilmaisemaan kantansa ja vaikuttamaan. Perustellakseen kantansa on haettava tietoa. On mentävä toisten eteen ja koettava kuulijoiden reaktiot. Ei voi vain huudella, eikä olla kasvoton.

Puheen kokoamisessa ja pitämisessä yhdistyy moni asia, jota tarvitsee elämässä, demokratiassa. Pitää kohdata tunteensa, pystyä katsomaan niitä myös etäältä. Olla realistinen ja totuudenmukainen. Järjestellä asioita (lauseita) järjestykseen, jotta muutkin ymmärtävät sanoman. Sanoa sanottavansa ja seisoa sen takana, kuitenkaan alistamatta ja loukkaamatta toista. Olla rohkeasti oma itsensä. Kuunnella muita, kenties muuttaa mielipiteensä, kun toinen sen hyvin perustelee. Tehdä yhteistyötä, olla osa yhteisöä ja vaikuttaa asioihin.